Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackGeen overeenstemming over extra loonsverhoging gehandicaptenzorg
Nauwelijks koopkrachtverbetering voor diëtisten

Geen overeenstemming over extra loonsverhoging gehandicaptenzorg

Vrijdag 12 mei 2023Afbeelding Geen overeenstemming over extra loonsverhoging gehandicaptenzorg

FBZ en de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) hebben helaas geen overeenstemming bereikt over een extra loonsverhoging voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. De werkgeversdelegatie stelde een extra loonsverhoging voor van 5% in 2023 en nog eens 5% in 2024. Die percentages werden na salarisschaal 45 echter afgetopt op een nominaal bedrag, waardoor het loonbod voor veel zorgprofessionals te weinig verbetering biedt. Bovendien stelde de werkgeversdelegatie voor om de looptijd van de cao te verlengen tot eind 2024.

In maart vorig jaar bereikten de cao-partijen een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, die loopt tot en met 31 januari 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (3,2% loonsverhoging per 1 mei 2023), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie van de afgelopen tijd.

Nauwelijks koopkrachtverbetering voor diëtisten

De vakbonden verzochten Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland daarom begin dit jaar of werknemers in 2023 een extra loonsverhoging kunnen krijgen, bovenop de afspraken in de lopende cao. Er vonden twee verkennende gesprekken plaats en op 9 mei zaten de partijen opnieuw om de tafel. Helaas heeft dat niet geleid tot het loonbod waar FBZ op had gehoopt. “De percentages zijn afgetopt op een nominaal bedrag vanaf salarisschaal 45. Dat betekent dat voor een groot deel van de achterban van FBZ, zoals psychologen, orthopedagogen, logopedisten, vaktherapeuten, artsen en diëtisten voor verstandelijk gehandicapten, nauwelijks sprake is van koopkrachtverbetering. Iemand in schaal 55 gaat er met dit voorstel bijvoorbeeld in 2023 geen 5% maar slechts 4,2% extra op vooruit; voor iemand in schaal 65 is dat nog maar 3,1%. Dat is in onze ogen niet fair”, aldus onderhandelaar Maaike Langerak. FBZ beraadt zich nu samen met de andere bonden over het vervolg.

Cao ziekenhuizen en VVT

In maart hebben de vakbonden een akkoord bereikt voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Naast de ziekenhuizen komt er mogelijk ook loonsverhoging voor medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Als NVD zijn we blij met dit resultaat. Daarnaast komen we ook op voor de belangen van diëtisten in de eerste lijn, de gehandicaptenzorg en andere sectoren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.