Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackBreng je stem uit op het principeakkoord voor de Cao VVT
Stemmen kan tot vrijdag 14 juli!

Breng je stem uit op het principeakkoord voor de Cao VVT

Dinsdag 4 juli 2023Afbeelding Breng je stem uit op het principeakkoord voor de Cao VVT

Op 22 juni bereikten FBZ en de andere vakbonden met de werkgevers een principeakkoord over een verlenging van de Cao VVT. De cao wordt met een jaar verlengd tot eind 2024 in combinatie met een extra structurele salarisverhoging van 10 procent, aanvullend op de afspraken in de lopende cao. Verder zijn aanvullende afspraken gemaakt over de stagevergoeding, ORT, bereikbaarheidsdiensten en reiskostenvergoeding.

De NVD is aangesloten bij vakbond FBZ, die jouw werknemersbelangen in de Cao VVT behartigt. FBZ sluit cao’s namens vele verenigingen en tienduizenden zorgprofessionals.

Breng nu je stem uit

We leggen het akkoord met een positief advies aan je voor. Leden hebben het laatste woord, daarom stellen wij je in de gelegenheid je stem uit te brengen. Mits je werkzaam bent in een VVT-instelling uiteraard. Je kan tot uiterlijk vrijdag 14 juli 10.00 uur jouw reactie kenbaar maken via deze stemlink. Stem je niet in, dan stellen wij het op prijs als je de reden toelicht, zodat we dit kunnen meenemen in de besluitvorming.

Wat houdt het principeakkoord in?

  • Naast alle eerder gemaakte afspraken over salarisverhoging (2% per 1 maart 2022 en 3% per 1 maart 2023) ontvangen werknemers per 1 oktober 2023 een extra salarisverhoging van 5% met een bodem van 125 euro. Per 1 maart 2024 krijgen ze een extra verhoging van 2,5 procent met een bodem van 75 euro en per 1 oktober 2024 nog eens 2,5 procent met een bodem van 75 euro.
  • Daarnaast wordt de stagevergoeding voor coassistenten vanaf 1 januari 2024 verhoogd zodat zij dezelfde onkostenvergoeding ontvangen als andere stagiaires in de VVT. De vergoeding is verhoogd naar 450 euro per maand per 1 juli 2022 en 495 euro per maand vanaf 1 januari 2023.
  • Per januari 2024 worden verbeteringen doorgevoerd in de Onregelmatigheidstoeslag (ORT) en bereikbaarheidsdienstenvergoeding. Ten eerste wordt de grens van het maximum uurloon geschrapt, waardoor de ORT wordt gebaseerd op het feitelijke uurloon. Daarnaast wordt de uitzondering voor functies ingedeeld in FWG 70 of hoger verwijderd, waardoor er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen functies bij de vergoeding van deze diensten. Dit werkt door in de vergoeding van artikel 3.9 lid 5 Overwerk. Dat betekent dat, als werknemers onder de definitie van dit artikel vallen, ze een overwerkvergoeding krijgen.
  • Per 1 januari 2024 wordt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer verbeterd. De tegemoetkoming wordt verhoogd van 0,09 naar 0,17 cent netto per kilometer en het maximumaantal kilometers per enkele reis per werkdag wordt verhoogd van 30 naar 40 kilometer.

Beoordeling van het principeakkoord

FBZ is erg tevreden met dit akkoord. Naast een goede structurele loonsverhoging zitten er voor zorgprofessionals ook andere goede afspraken in, zoals de afspraak over de stagevergoeding voor coassistenten, de toepassing van de ORT ook voor medewerkers boven FWG 65, inclusief de verbeterde afspraak dat de ORT over het feitelijke salaris wordt berekend en niet tot maximaal inpassingsnummer 22. We leggen het akkoord om die reden met een positief advies aan je voor.      

Meer informatie

Wil je meer weten over een cao of over de totstandkoming daarvan? Kijk dan op de website van FBZ. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kun je contact opnemen met Helene van der Linden, NVD belangenbehartiger Instellingen: hvanderlinden@nvdietist.nl