Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackOnderzoek

Onderzoek

De NVD stimuleert onderzoek vanuit een zelfstandige rol en participeert in lopende trajecten samen met veel verschillende partners. Wetenschappelijk onderzoek, evidence based en practice based is de basis van ons handelen.

Kennisagenda Diëtetiek

Leidend hiervoor is de Kennisagenda Diëtetiek. In de Kennisagenda Diëtetiek van 2018 heeft de NVD in kaart gebracht welke onderzoeksvragen er voor de diëtetiek liggen. De kennisagenda maakt inzichtelijk naar welke onderwerpen op het gebied van voeding en diëtetiek meer wetenschappelijk onderzoek nodig is. Met andere woorden: wat weten we en wat nog niet? Momenteel zijn we bezig met het actualiseren van deze kennisagenda. Dit project loopt tot februari 2024.

Inmiddels is de kennisagenda aan herziening toe. Daarom zijn we per 1 september 2023 gestart met de actualisering. Het doel is om de belangrijkste kennishiaten binnen de diëtetiek te benoemen, als leidraad voor toekomstig onderzoek. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt dat aansluit bij de behoeften in de praktijk. Daarbij moeten we rekening houden met de huidige uitdagingen in het zorglandschap.

In dit project inventariseren we kennishiaten, zowel bij diëtisten als bij  onderzoekers, patiëntenverenigingen en andere stakeholders. De opgehaalde kennishiaten worden gescreend op maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en relevantie voor het voor het vakgebied van de diëtist en de patiënt. Vervolgens zullen de kennishiaten in  een Invitational Conference worden geprioriteerd.

Voor de actualisering van de kennisagenda werken we nauw samen met een  kerngroep, bestaande uit hoogleraren, lectoren en onderzoekers verbonden aan de vier opleidingen voeding en diëtetiek. Daarnaast zal ook het wetenschappelijke college van de vorige kennisagenda weer een belangrijke bijdrage leveren als adviesraad voor de kerngroep.

De actualisering van de kennisagenda wordt mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw, vanuit de bestuurlijke afspraken Paramedische zorg. We trekken hierin samen op met drie andere paramedische beroepsverenigingen, die eveneens hun kennisagenda actualiseren.

Hoogleraren

De NVD stimuleert onderzoek door de instelling van leerstoelen. De NVD heeft twee leerstoelen ingesteld waarbij we invulling geven aan de kennislacunes zoals geformuleerd in de Kennisagenda. Met de instelling van de hoogleraren beogen we een validatie van het diëtistisch handelen in het algemeen en de meerwaarde er van op specifieke gebieden.

WUR

Met de komst van de eerste hoogleraar diëtetiek in 2020 (prof. dr. Marian de van der Schueren) aan de Wageningen Universiteit en mede ingesteld door de HAN, hebben we een belangrijke stap gemaakt om meer onderzoek vanuit de diëtetiek te generen. 

Radboud Universiteit

Dr. Harriët Jager-Wittenaar. is per 1 september 2023 bijzonder hoogleraar Diëtetiek en transmurale voedingszorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit.