Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackKennis

Kennis

Een adequaat kennisniveau is belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Als NVD willen we hier motor en aanjager zijn.

NVD Academy

Bij de NVD Academy kun je KP-punten behalen. Je kunt punten halen door toetsvragen te beantwoorden van NTVD artikelen of aan webinars deel te nemen. De komende tijd zullen we het aanbod uitbreiden.

Kenniscentrum

In ons kenniscentrum vind je alle artikelen van de NTVD (Nederlands Tijdschrift voor Diëtetiek).

Leden hebben gratis toegang tot alle blogs, (wetenschappelijke) artikelen, dossiers en het laatste nieuws. Zo kun je vakinhoudelijk altijd bijblijven, waar je ook bent.

Ontwikkeling en implementatie van zorgketens en richtlijnen

In de breedte ondersteunen we bij het maken van afspraken over de voedingszorg binnen onder andere de zorgketens en (multidisciplinaire) richtlijnen. We werken continu aan het verbeteren van zorg door ontwikkeling en herijking van zorgpaden, zorgstandaarden en richtlijnen. Zowel monodisciplinair, multidisciplinair en interdisciplinair. Onderwerpen als COVID-19 herstelzorg, obesitas, DM type 2, GLI, leefstijl, perioperatieve zorg, ondervoeding en kwetsbare ouderen en kinderen maken onderdeel uit van de projecten die onze aandacht hebben.

In een aantal projecten werken we nauw samen met andere beroepsgroepen om van elkaar te leren en efficiënt ontwikkelingen in te kunnen zetten. De Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg vormen hiervoor de basis.

Richtlijn ontwikkeling

In navolging op de inventarisatie van diëtetiek standaarden in voorjaar 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van de richtlijn kwetsbare ouderen. Inmiddels is deze richtlijn bijna gereed voor autorisatie. Tegelijkertijd volgen we daarbij een leertraject richtlijnontwikkeling en onderzoeken we hoe we tot praktisch toepasbare richtlijnen kunnen komen en borgen.

Artsenwijzer Diëtetiek

De Artsenwijzer biedt inzicht over wanneer en in welke vorm een diëtist ingeschakeld moet worden.

Het is een belangrijk instrument voor zorgprofessionals om preventie, substitutie en zelfmanagement vorm te geven.

Er is bij artsen en zorgprofessionals behoefte aan betrouwbare en toegankelijk informatie over voeding bij gezondheid en ziekte. Zeker nu de focus op voeding in relatie tot preventie, substitutie en leefstijl toeneemt.