Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackALV en jaarcongres: Better together – passende zorg in de praktijk

ALV en jaarcongres: Better together – passende zorg in de praktijk

De Algemene Ledenvergadering (ALV) met jaarcongres vindt plaats op dinsdag 18 april 2023 in de Reehorst in Ede. Het thema van dit jaar is: Better together – Passende zorg in de praktijk.

Passende zorg

In de zorg en het sociaal domein is verandering een constante geworden. Hoe verhoud je je daartoe als diëtist? Waar liggen de kansen? Het regent nieuwe akkoorden, zoals het IZA en het GALA en die draaien allemaal om ‘passende zorg’ Wat doe je wel of niet? Hoe kan je de zorg meer rondom de patiënt of cliënt organiseren? In beleidstaal heet dat: ”doelmatige inzet van mensen, geld en materialen en verlening van de juiste zorg op de juiste plek, met en rond de patiënt”.

Samenwerken

Om dit op gang te krijgen is samenwerken belangrijk; transmuraal, (boven)regionaal en lokaal, en ook over grenzen heen en tussen disciplines. Dit doen we natuurlijk als diëtisten al vele jaren, maar die samenwerking zal de komende jaren nog intensiever worden. Tijdens ons jaarcongres zullen we je informeren én inspireren wat samenwerken is, dat jouw zorg of advies er beter van wordt en leer je hoe jij er zelf in staat. Natuurlijk is er ook volop ruimte om elkaar te ontmoeten, want samen zijn we beter!

Accreditatie voor het congres is aangevraagd.

Algemene Ledenvergadering

De agenda van de ALV en de bijbehorende stukken vind je hier op onze website. Het hoofdbestuur neemt de activiteiten van het afgelopen jaar door en presenteert de plannen en de begroting voor 2023. Het plan bereiden we voor met de NVD-werkveldcommissies.

Het komende jaar willen we in ieder geval regionalisering van zorg meer ondersteunen, de kansen die digitalisering en e-health biedt verkennen en is samenwerking met en ondersteuning van de netwerken belangrijk. Ook willen we zeggenschap op beleid in zorginstellingen door diëtisten stimuleren, inzoomen op FWG en moeten we de kennisagenda Diëtetiek herijken. Natuurlijk volgen we ook in 2023 alle ontwikkelingen in en buiten de zorg voor onze leden en screenen we ze op kansen.