Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackSuccesvolle eerste online Kennissessie voor onze leden
Samenwerking steeds belangrijker: sluit je aan!

Succesvolle eerste online Kennissessie voor onze leden

Donderdag 7 september 2023Afbeelding Succesvolle eerste online Kennissessie voor onze leden

Afgelopen dinsdag 5 september was het zover: de eerste online Kennissessie voor onze leden vond plaats. Wat fijn dat er zoveel enthousiaste leden waren aangehaakt.

Met bijna 100 deelnemers luisterden we naar de uitleg en instructies van Karen Freijer, diëtist en voedingswetenschapper en daarnaast algemeen manager van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Zij nam ons mee in het onderwerp Netwerkaanpak overgewicht en obesitas. Haar presentatie was op maat gemaakt voor specifieke diëtisten.

Diëtist goed op de kaart zetten

Karen benadrukte hoe belangrijk het is dat elke diëtist zichzelf goed op de kaart zet als deskundige op het gebied van voeding. De gepersonaliseerde behandeling van een diëtist bij ziekten zoals ondervoeding en obesitas, zal de komende jaren van groot belang zijn. We gaan meer inzetten op samenwerking in de zorg, waarbij er veel meer in een netwerk van verschillende zorgverleners wordt gewerkt rondom een patiënt.

Samenwerking steeds belangrijker

Karen: “Ik zie ook veel overlap met krachtige basiszorg; ook daar kijk je op alle domeinen. Denk bij meer samenwerking aan de uitvoering van het beleid uit het IZA (Integraal Zorgakkoord) en het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). In Nederland hebben we veel verschillende zorgverleners die nu met name gericht zijn op goede zorg leveren binnen hun eigen specialisme. Maar hoe verbind je dit nu aan elkaar? Hiervoor is het preventieakkoord gestart en daaruit voortvloeiend kwam het GALA en het IZA. Hier moeten we de komende jaren in Nederland op inzetten, want daar komt alles bij elkaar. Het gaat om het verbinden, de netwerkaanpak, en zoeken naar wie wat oppakt. Uiteindelijk kan je alles hierin onderbrengen.”

Centrale Zorgcoördinator verwijst door naar diëtist

Karen vertelde over haar werk vanuit het PON. Ze werkt mee aan een integrale netwerkaanpak die de komende jaren steeds belangrijker zal worden. Dit is een domein overstijgende netwerkaanpak om passende zorg en ondersteuning te organiseren rondom mensen met overgewicht of obesitas. Hierin werkt een Centrale Zorgcoördinator. In de toekomst worden patiënten/cliënten via een knooppuntenkaart doorverwezen naar bijvoorbeeld de diëtist. Karen onderstreepte hierbij het belang van een goed netwerk om zo de juiste professionals te kunnen inzetten, zowel op het medische als op het sociale domein.

Belangrijk om je aan te sluiten bij een netwerk

Na haar presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen. Belangrijke vragen die naar voren kwamen waren: Aan welke voorwaarden moet de Centrale Zorgcoördinator voldoen om de diagnose te stellen of de GLI van toepassing is? Wie gaat de Centrale Zorgcoördinator betalen? Hoe komt de cliënt bij de Centrale Zorgcoördinator? Wie verwijst door?

Karen: “In de proeftuinen van de gemeente waarin we deze netwerkaanpak hebben geprobeerd, zijn de gemeente en de professional aan zet om die uit te werken. Op de site www.aanpakovergewicht.nl vind je een schema met wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft op welk moment, om dit onderling af te spreken. Hierin begin je klein, bijvoorbeeld als diëtist met alleen de huisarts. Dit kan al snel uitgroeien naar en groter zorgnetwerk. Het is dus erg belangrijk om in een netwerk aan te sluiten.”

Kennissessie terugkijken?

Volgende kennissessie

Wil je er de volgende keer ook (weer) bij zijn? Hou dan de NVD nieuwsbrief en de website goed in de gaten voor meer informatie. We hopen je te zien!

Ben je wel diëtist, maar nog geen NVD lid? Voordelen van een NVD-lidmaatschap vind je hier. We verwelkomen je graag in het landelijke netwerk Nederlandse Vereniging van Diëtisten.