Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNVD vraagt aandacht Tweede Kamer voor de rol van de diëtist bij voeding, zorg en preventie
Bianca Rootsaert: “Investeringen in diëtetiek betalen zich terug”

NVD vraagt aandacht Tweede Kamer voor de rol van de diëtist bij voeding, zorg en preventie

Donderdag 24 maart 2022Afbeelding NVD vraagt aandacht Tweede Kamer voor de rol van de diëtist bij voeding, zorg en preventie

‘In het geheel van stappen die worden gezet om te komen tot een effectief preventiebeleid zou uitbreiding van vergoeding van diëtistische zorg een goede stap voorwaarts zijn.’ Dat is een van de punten waarvoor de directeur van de NVD, Bianca Rootsaert, aandacht vraagt bij Tweede Kamerleden.

Ze doet dat in een brief die zij namens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag (24 maart) debatteren de leden van deze commissie over het onderwerp leefstijlpreventie. De NVD brengt via de brief aan de vooravond van het debat een aantal punten in waarvoor zij de aandacht vraagt.

Meer uren vergoeding

Een van de punten in de brief gaat over het onvoldoende benutten van de potentie van voeding in de behandeling van ziekten. Rootsaert pleit daarbij voor uitbreiding van de vergoeding van het aantal basisuren voor diëtitstische zorg. “De NVD signaleert dat een individueel aangepaste dieetbehandeling als onderdeel van een leefstijlinterventie wordt gezien als meest veelbelovende interventies”, schrijft zij. “In de praktijk wordt de potentie van voeding in de behandeling van ziekten (zorg gerelateerde en geïndiceerde preventie) echter nog onvoldoende erkend en benut.”

“Daar waar leefstijlverandering wordt ingezet bij mensen die een leefstijl gerelateerde aandoening hebben, is het belangrijk dat dit wordt begeleid door een paramedisch professional zoals een diëtist. Hetzelfde geldt voor voedingsbehandeling bij ziekte. Hier kan het verschil worden gemaakt en valt nog een wereld te winnen met betrekking tot het voorkomen van erger verloop van ziekte en zorg. De huidige vergoeding – 3 uur – voor diëtistische zorg vanuit de basisverzekering voorziet hier niet in. Wat de NVD betreft moet hier op korte termijn verandering in komen.”

Nationaal Preventieakkoord

Verder gaat Rootsaert in de brief van de NVD in op het Nationaal Preventieakkoord. “Aangezien voeding en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is het zaak om er meer specifiek aandacht aan te besteden, binnen de leefstijlpreventie, maar ook als we breder kijken naar zorg voor de toekomst”, schrijft Rootsaert.


Ondersteuning paramedische sector GLI

In verband met de GLI gaat Rootsaert in de brief in op de noodzaak tot de ondersteuning van de paramedische setor. “De NVD pleit voor uitbreiding en ondersteuning van de paramedische sector en het creëren van een klimaat waarin zij op waarde worden geschat. Zij zijn immers hard nodig om de grote uitdagingen op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg aan te pakken.”

De diëtetiek heeft met een persoonlijk en gedegen voedingsadvies op maat een belangrijke sleutel in handen waar het gaat om het voorkomen, verkorten en inperken van de zorg.

Rootsaert merkt onder andere op dat “er binnen de GLI onvoldoende aandacht is voor mensen met fors overgewicht, ondergewicht en/of co-morbiditeit waarbij gezond eten en voldoende bewegen niet genoeg is om het gewenste effect te bereiken. Het metabole systeem heeft aandacht nodig en interventies met voeding is maatwerk. Het is zaak dat er binnen alle GLI’s  – maar ook breder in het zorgdomein – aandacht komt voor het belang van een gepersonaliseerde dieetbehandeling die zich richt op een optimale voedingsstatus.”
Ze vraagt daarbij aandacht voor individuele en groepsbegeleiding.

Gezondheidsverschillen benoemd

Ook benoemt Rootsaert in de NVD-brief dat er aandacht nodig is voor gezondheidsverschillen en lage gezondheidsvaardigheden. “Het is belangrijk dat het vermogen van mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid wordt versterkt. Binnen de huidige leefstijlprogramma’s wordt er nog te weinig rekening gehouden met lage gezondheidsvaardigheden en met directe omgeving en familie. De NVD roept daarom op om in te zetten op het vergroten van gezondheidsvaardigheden, zodat de eigen regie van mensen wordt vergroot. Om gelijke kansen te stimuleren wijst de brief onder meer op de verlaging van het BTW-tarief op groente en fruit.

Tot slot benadrukt Rootsaert in de brief dat investeringen in de diëtetiek zich terug betalen. ”Door mensen een advies op maat te geven, worden zij minder snel ziek en hebben ze dus minder medicijnen nodig, waardoor de kans op langdurige ziekenhuisopname daalt. De diëtetiek heeft met een persoonlijk en gedegen voedingsadvies op maat een belangrijke sleutel in handen waar het gaat om het voorkomen, verkorten en inperken van de zorg. Investeren in diëtetiek betaalt zich terug.”

Auteurs