Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNieuwe richtlijn overgewicht en obesitas
5 september NVD Kennissessie

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas

Dinsdag 11 juli 2023Afbeelding Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas

De nieuwe PON Richtlijn Overgewicht en Obesitas voor volwassenen is een feit. Deze richtlijn bevat nieuwe inzichten: betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR); handvatten voor een goede diagnostiek; betere uitkomstmaten van de behandeling en meer maatwerk in de behandeling.

Let op: 5 september organiseren we een NVD Kennissessie over de nieuwe richtlijn en de ketenaanpak.

Samen met de andere organisaties samenwerkend onder PON (en onder leiding van PON) heeft de NVD hier hard aan gewerkt. Veel dank aan de collega’s van NVD-netwerk KDOO en in het bijzonder Ellen Govers voor haar niet aflatende inzet om voeding goed neer te zetten in de richtlijn.

Richtlijnendatabase

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een herziene richtlijn voor diagnostiek, ondersteuning en zorg voor personen met overgewicht en obesitas. Het deel van de richtlijn dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar beschrijft, was al gepubliceerd in september 2022. Het tweede deel dat zich focust op volwassenen, is nu ook gereed en staat in de Richtlijnendatabase.

Karen Freijer, algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

“De herziene richtlijn bevat de huidige stand van de wetenschap plus de inbreng van praktijkprofessionals. De richtlijn is daarmee een goede basis voor de verdere implementatie van optimale en passende ondersteuning en zorg voor volwassenen met overgewicht en obesitas in Nederland.”

Integrale aanpak

Bij de behandeling van zowel volwassenen als kinderen met obesitas (individuele preventie) is het  belangrijk om de netwerkaanpak te gebruiken die PON een aantal weken geleden lanceerde. Deze netwerkaanpak maakt onderdeel uit van een integrale aanpak. Verschillende organisaties en professionals uit het zorgdomein en het sociaal domein werken samen in een lokaal netwerk. Het doel is om optimale en goed op elkaar aansluitende vraaggestuurde ondersteuning en zorg op maat te bieden.