Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-black‘Diëtisten mogen best iets vocaler worden’
Directeur Zorg Zorgverzekeraars Nederland Wout Adema:

‘Diëtisten mogen best iets vocaler worden’

Dinsdag 18 april 2023Afbeelding ‘Diëtisten mogen best iets vocaler worden’

Diëtisten mogen best wat meer op de voorgrond treden om te laten zien wat ze doen. “Iets vocaler worden”, zo noemde Wout Adema, directeur Zorg Zorgverzekeraars Nederland het. Hij deed dat tijdens zijn voordracht op het congres van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, op 18 april in de Reehorst in Ede.

Adema doelde er met zijn uitspraak op dat het effectieve werk van de diëtist beter zichtbaar wordt voor zorgverzekeraars en andere partijen in de zorg. “Toen ik een tijdje terug op bezoek was bij een diëtistenpraktijk heb ik zelf gezien welke mooie dingen jullie kunnen doen, zowel intra- als extramuraal, dat mag best meer tevoorschijn komen.”

Behandeluren van de diëtist

Hij gaf aan onder de indruk te zijn van het werk van diëtisten en gaf toe dat hij voor zijn werkbezoek aan een grotere diëtistenpraktijk niet goed op de hoogte was van de inhoud van het werk van diëtisten. “Ik heb ook gezien dat een paar behandelsessies soms heel effectief kunnen zijn bij mensen, maar over het algemeen vind ik drie behandeluren weinig.”

Wout Adema

Ik ben nog het meeste onder de indruk van Gala, waarin afspraken tussen zorg en sociaal domein worden verbonden via een werkagenda

Meer uren voor de diëtist

Vanuit de zaal kwam de vraag of een diëtist vanuit de basiszorg meer uren zou moeten krijgen. Als voorbeeld werden andere landen in Europa genoemd waarin de zorg door diëtisten ruimer is geregeld. “Wij hebben in Nederland, net als in andere Europese landen, een heel eigen zorgstelsel waarin er eigenlijk weinig invloed is vanuit Europa”, lichtte Adema toe. “Als je als diëtisten meer uren nodig hebt, dan kun je dat via het Zorginstituut Nederland of via ons aankaarten. Als je kunt aantonen dat bepaalde zorg effectiever is met meer uren, dan kun je daarvoor de evidence aanleveren.”

Wout Adema

Als suggestie voor gebieden waar meer uren wenselijk zijn, werd vanuit de zaal de kinderdiëtetiek, de oncologie en ondervoeding genoemd. Adema gaf aan zeker geïnteresseerd te zijn in de suggesties die diëtisten en praktijken doen. Aan het eind van zijn lezing vroeg Adema om suggesties van diëtisten namens de zorgverzekeraars. Meer vergoede uren, een betere waardering en meer vertrouwen in de diëtist (ook practice based) kwamen daarin herhaaldelijk terug.

Zorgakkoorden

Tijdens zijn lezing ging Adema in op de toekomstige zorg en de betaalbaarheid ervan. Hij constateerde dat het solidariteitsbeginsel van het Nederlandse zorgsysteem onder druk staat, waarbij hij citeerde uit rapportages van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, waaronder het advies De basis op orde. “Dat trekken wij ook ons als verzekeraars aan”, zei Adema. “Wij kijken daar ook naar en hoe we hiermee om moeten gaan.”

Hij haalde de drie zorgakkoorden aan die momenteel  ingezet worden om de toekomstige zorg vorm te geven: het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). “Ik ben nog het meeste onder de indruk van Gala, waarin afspraken tussen zorg en sociaal domein worden verbonden via een werkagenda”, aldus Adema.

De rol van de diëtist

Als het om de toekomstige rol van de diëtist gaat, dan ziet Adema zeker een rol voor deze beroepsgroep weggelegd, waarbij hij (voor de eerste lijn) vooral de samenwerking in de wijken, met andere zorgverleners en met het sociale domein benoemde.