Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDiëtist in de hoofdrol bij regionale inkoop valpreventie
Kansen voor diëtisten

Diëtist in de hoofdrol bij regionale inkoop valpreventie

Dinsdag 11 juli 2023Afbeelding Diëtist in de hoofdrol bij regionale inkoop valpreventie

Valpreventie is een interventie die mogelijk helpt om kosten te besparen bij kwetsbare ouderen. De interventie maakt het risico op vallen namelijk zo klein mogelijk. Dat voorkomt een hoop vervelende gevolgen voor de ouderen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de diëtist, maar die rol moet je in de regio wel zelf pakken.

Vanaf 2024 moeten alle gemeenten de interventie valpreventie aanbieden. Dat staat in het Integraal Zorgakkoord (IZA, met betrekking tot het zorgdomein) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, met betrekking tot het sociale domein). Op dit moment worden de financiën hiervoor beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Dat gebeurt op basis van het aantal inwoners van 65+. De gemeenten gaan vervolgens op zoek naar partners in de gemeente die de interventie kunnen en willen uitvoeren.

Kansen voor diëtisten

Hier liggen kansen voor de diëtetiek, want ondervoeding is vaak het probleem waardoor de ouderen vallen. De TOM-interventie (Thuis Onbezorgd Mobiel) is de beste multidisciplinaire benadering om valpreventie in te zetten. Vooral omdat ook voeding en ondervoeding hierin voldoende zijn verankerd. Zonder goede voeding geen optimale beweging! TOM staat genoemd in het loket Gezond Leven en kan derhalve als interventie uitgekozen worden om toe te passen. Er zijn nog drie andere valinterventies in het loket Gezond Leven. Dit zijn echter beweeginterventie waarbij de diëtist alleen op basis van de reguliere 3 uur dieetadvisering ingezet kan worden.

Valanalyse

Diëtisten kunnen ook een rol pakken in de valanalyse. Onderdeel van de valanalyse is de SNAQ65+. Momenteel werkt de NVD, samen met de beroepsverengingen voor fysiotherapie en ergotherapie, aan een competentieprofiel voor de uitvoering van de valanalyse. We onderzoeken welke competenties nodig zijn om de valanalyse goed uit te kunnen voeren, waar zij al competent in zijn en waar nascholing nodig is om competent te worden. De huisarts kan dan verwijzen naar een gecertificeerde zorgverlener, in plaats van zelf de valanalyse uit te voeren in de huisartsenpraktijk. Na de zomer informeren we je over de voortgang hiervan.

Regionale bekostiging

Diëtisten kunnen zich scholen via veiligheid.nl voor zowel de interventie als de valanalyse. Zorg ervoor dat je meepraat in de regionale bekostiging van deze interventie. In het andere geval word je gevraagd om te adviseren op basis van 3 uur basisverzekering. Bij veel ouderen zijn die uren al ingezet, bijvoorbeeld na een operatie.

Spreekuur valpreventie

In het najaar organiseert de NVD een spreekuur over valpreventie. Hou berichten hierover in de gaten!