Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDIEK? Wel eens van gehoord, maar eh? Een update
Diëtetiek in de Kliniek

DIEK? Wel eens van gehoord, maar eh? Een update

Maandag 18 maart 2024Afbeelding DIEK? Wel eens van gehoord, maar eh? Een update

De commissie DIEK (Diëtetiek in de Kliniek) is een adviescommissie van de NVD en behartigt de belangen van de diëtisten die werken in de ziekenhuizen. Om haar zichtbaarheid te vergroten en beter in te spelen op vragen en problemen die leven in de klinische diëtetiek, zal elk DIEK-lid binnenkort contact zoeken en onderhouden met de hoofden en managers in de ziekenhuizen.

Wat doet de DIEK?

In de commissie DIEK zitten hoofden, managers en teamleiders van de afdelingen Diëtetiek in ziekenhuizen. Zij geven, gevoed door hun achterban en vanuit hun inhoudelijke expertise gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidsmedewerkers van de NVD. De DIEK overlegt regelmatig met de belangenbehartiger instellingen van de NVD, Helene van der Linden, met het hoofd Kennis, Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek a.i. van de NVD, Marianne Pruijssers, en met de directeur Bianca Rootsaert.  

Input vanuit het werkveld

Steeds meer hoofden en teammanagers van de afdelingen Diëtetiek in ziekenhuizen komen niet uit het diëtistisch werkveld en zijn niet bekend met de DIEK. Maar omdat de DIEK input van haar collega’s nodig heeft, gaat zij werken aan een betere zichtbaarheid. Binnenkort neemt elk DIEK-lid contact op met de hoofden en managers van de afdelingen Diëtetiek in de ziekenhuizen. De wens is om minimaal drie keer per jaar contact te leggen. Zo kan de DIEK beter inspelen op de vragen en/of problemen die leven in de klinische diëtetiek. Haar adviserende rol richting de verschillende leden van het bureau van de NVD, krijgt op deze manier ook meer inhoud. Eén van de onderwerpen die de DIEK dit jaar onder de aandacht gaat brengen is de herziene Dienstenwijzer Diëtetiek Ziekenhuizen (DDZ).

Waarbij hielp de DIEK in 2023?

In het afgelopen jaar heeft de DIEK meegewerkt aan o.a. de herijking van de kennisagenda, vernieuwen van het beroepsprofiel en beroepscode, de FWG en de herziening van het beroepsspecifieke deel van het kwaliteitsregister.

Vacature DIEK

Zou je graag meedenken binnen de DIEK en je inhoudelijke expertise willen inzetten? Dat kan! Op dit moment zoekt de DIEK nog nieuwe leden. Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Helene van der Linden

De samenstelling van de DIEK is al jaren constant en bestaat uit: Sandra Visser, voorzitter (Noordwest Ziekenhuisgroep), Christine Richter (Uitdenbogaardt Maasstad Ziekenhuis), Marjo Peters (Radboud UMC), Dieneke in ’t Veld (Albert Schweitzer Ziekenhuis) en Ingrid de la Combé (Rijnstate Ziekenhuis).