Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackLid worden

Lid worden

Fijn dat je interesse hebt in een een lidmaatschap van de NVD. De NVD maakt zich sterk voor kwalitatief hoogwaardige dietetiek en komt op voor jouw belangen.
Wij bieden diverse lidmaatschappen aan.

Contributieoverzicht

2024
NVD lid (Vanaf 3e jaar na afstuderen tot aan AOW leeftijd)€430
Leden in het jaar van afstuderen (50% van lidmaatschap)€215
Leden 1e jaar na afstuderen (60% van lidmaatschap)€258
Leden 2e jaar na afstuderen (80% van lidmaatschap)€344
Leden met AOW gerechtigde leeftijd (60% van lidmaatschap)€258
Studenten Voeding & Diëtetiek €54,80
Buitenlandse leden€258
Belangstellende leden (geen diëtist)€516

Buitenlandse leden en belangstellenden kunnen contact opnemen met de ledenadminstratie. ledenadministratie@nvdietist.nl

Voorwaarden lidmaatschap

Een lidmaatschap kun je per kwartaal aangaan en loopt per kalenderjaar.
> Als je in de eerste 2 maanden van een kwartaal lid wordt, begint je lidmaatschap op de eerste dag van het betreffende kwartaal.
> Als je in de 3e maand van het kwartaal lid wordt, begint je lidmaatschap op de eerste dag van het volgende kwartaal.

Termijn betaling is mogelijk, dit kan alleen per automatische incasso. Hiervoor rekenen we 12 euro administratiekosten.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggingen dienen voor 1 december bij ons binnen te zijn via: ledenadministratie@nvdietist.nl. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van je opzegging.

Jouw lidmaatschap draagt bij aan het verstevigen van de positie van de diëtist. Zie hier wat je nog meer van ons kunt verwachten!

Voordelen lidmaatschap

FBZ bijdrage

De eigen bijdrage voor FBZ is €29,60 per jaar.
NVD-Leden die werken in: een algemeen ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (Ghz), verpleeg-/verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Universitair Medisch Centrum (UMC), en Nederlandse Universiteit (NU) vallen onder de overeenkomsten die zijn gesloten met FBZ. Daar staat tegenover dat je een deel van je contributie terug kunt vragen bij de werkgever. Meer informatie hierover.

FBZ overlegt namens de NVD met werkgevers. Als NVD-lid geef je automatisch toestemming om je gegevens met de FBZ te delen zodat zij jou hierover kunnen informeren.

Wkkgz voor leden

Voor leden werkzaam in de vrije vestiging is collectieve aansluiting bij de Klachten- en geschillenregeling via het Klachtenloket Paramedici geregeld. Hiermee voldoe je aan de wettelijke verplichting zoals die door de Wkkgz gesteld is. Je regelt dit via jouw profiel op mijn NVD. Zorg dat je werkgegevens goed staan, want als bij ons niet bekend is dat je in de vrije vestiging werkt, ben je niet aangesloten bij de regeling.

De eigen bijdrage voor het Klachtenloket Paramedici is 10 euro per jaar, incl. 21% BTW. Dit wordt op je factuur vermeld en dient als bewijs dat je bent aangesloten bij de regeling via het Klachtenloket Paramedici.

Eventuele schadeclaims worden hier niet door gedekt. Daar moet een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor worden afgesloten.

Wkkgz voor niet-leden

Ook als niet-NVD-lid is het mogelijk om je aan te sluiten bij de geschillenregeling die bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici is ondergebracht. De kosten voor deze regeling zijn € 175,00 excl. BTW per jaar en wordt naar rato per maand verrekend.

Wil je meer weten over de WKKGZ-regeling? Neem dan contact op met Wilma van Vulpen of Dieneke de Jong via bureau@nvdietist.nl

Ben je in dienst bij een werkgever die lid is van de NVD? Dan kom je in aanmerking voor een korting van €50,00 op de aansluitkosten van €175,00 ex btw. Stuur hiervoor direct na je aanmelding een mail naar 
ledenadministratie@nvdietist.nl en wij verrekenen je korting op de factuur.
 
Stop je met je praktijk, dan is de opzegtermijn 1 maand. Het teveel betaalde bedrag krijg je teruggestort.
Het is alleen mogelijk gebruik te maken van de klachtenfunctionaris en de geschillenregeling als je bent aangesloten. Het is niet mogelijk om je pas aan te sluiten op het moment dat er een klacht is. Daarbij is het van belang om te weten dat het een wettelijke verplichting is om je aan te sluiten bij een regeling.

Wil je je als niet NVD-lid aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici? Vul dan dit formulier in. Door het verzenden van onderstaand formulier ga je akkoord met automatische incasso. Deze incasso wordt na aanmelding verwerkt.