Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackAuteursrichtlijn NTVD – Maatwerk

Auteursrichtlijn NTVD – Maatwerk

In de rubriek Maatwerk wordt casuïstiek gepresenteerd volgens de principes van het methodisch handelen. Dit bevat diagnostiek, een uitgebalanceerde en volledige diëtistische diagnose, behandeldoelen, een behandelplan en eindpunten voor de evaluatie.

Achtergrondinformatie / artikelen over dit onderwerp:

Richtlijn voor de rubriek Maatwerk zijn:

Totale omvang: max. 750 woorden (inclusief introductie, tabellen, ICF schema, literatuurverwijzingen en ondertekening auteur)

Diagnostiek (200 woorden)

Beschrijf hier de diagnostische stappen vanuit het perspectief van het ICF schema. Besteed aandacht aan alle domeinen.

Diëtistische diagnose (100-150 woorden)

Dit is de analyse van de tijdens het diëtistisch onderzoek verzamelde gegevens. Definieer de diëtistische diagnose, ofwel het kernprobleem van de patiënt. Beperk je eventueel tot het vermelden van relevante gegevens. Indien van belang graag de fase van gedragsverandering vermelden.

Behandeldoelen (75-100 woorden)

Maak een keuze uit de voor deze rubriek relevante behandeldoelen op de lange of korte termijn en beschrijf deze. Beargumenteer welke prioriteiten je hebt gesteld en waarom. De behandeldoelen moeten SMART geformuleerd zijn.

Behandelplan (100-150 woorden)

Beschrijf het behandelplan, en welke richtlijn of protocol je hierbij hebt toegepast. (Of geef een onderbouwing op basis van literatuur of iets anders).

Evaluatie behandeling  (100 – 125 woorden)

Evalueer de behandeling met behulp van metingen (objectieve uitkomsten).

(Welke parameters heb je gebruikt? Wat zijn de uitkomsten? Wat zijn de normen? Gaat het zoals verwacht? Waarom niet? Welke doelen zijn behaald? Welke niet en waarom niet?)

Conclusie   (50 – 100 woorden)

Beschrijf  of (en waarom, of waarom juist niet) de aanpassingen in de dieetbehandelingen hebben gewerkt.

Wat waren de uitkomsten van je evaluatie? Wat betekent dit voor deze patiënt en voor het vervolg van de behandeling?

Het leerpunt (50 woorden)

Wat is het leerpunt / eye opener bij deze casus?

Literatuurreferenties/richtlijnen en protocollen (max. 3)

Geef de referenties in de tekst aan met opeenvolgende cijfers in superscript, literatuurreferenties worden weergegeven volgens de ICMJE stijl.

Auteurs

Maximaal 2 auteurs, van 1 auteur het e-mailadres vermelden.

Toestemming van patiënten

Het publiceren van verhalen over patiënten of beeldmateriaal brengt verantwoordelijkheid over de privacy van de patiënt met zich mee. We willen een toestemmingsverklaring van patiënten die herkenbaar worden beschreven bijvoorbeeld bij zeldzame afwijkingen.

Punten kwaliteitsregister op aanvraag bij de redactie: 5