Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-black“Wat we doen in Nederland, is inspirerend voor de rest van de wereld”
NVD aanwezig op internationaal diëtistencongres

“Wat we doen in Nederland, is inspirerend voor de rest van de wereld”

Woensdag 12 juni 2024Afbeelding “Wat we doen in Nederland, is inspirerend voor de rest van de wereld”

“Of je nu in Nederland, Sri Lanka, Australië of Zuid-Afrika je beroep uitoefent, de uitdagingen van diëtisten en hun verenigingen zijn over de hele wereld hetzelfde.” Bianca Rootsaert, directeur van de NVD, is deze week te gast op het tweejaarlijkse International Congress of Nutrition and Dietetics (ICDN) in Toronto. Dit congres wordt georganiseerd door de International Confederation of Dietetic Associations (ICDA).

Strategisch plan

Eén van de belangrijkste agendapunten is het opstellen van een strategisch plan voor de komende jaren waar elke diëtistenorganisatie zich in kan vinden. Bianca presenteerde tijdens het congres de weg die de NVD de afgelopen jaren heeft gelopen. Hierbij noemde ze noemde onze Visie op de Diëtetiek en de Diëtist in 2030 met de veranderagenda, de Visie op digitale zorg en een herijking van hoe we kwaliteit moeten organiseren.

Visie op digitale zorg en AI

“We zijn een klein land, maar wat we doen in Nederland is inspirerend voor de rest van de wereld. De uitdagingen mogen dan overal identiek zijn, maar de manier waarop je er mee omgaat is nog overal verschillend. Het Nederlandse verhaal, waarbij we kiezen voor een positie die juist het verschil maakt binnen de gezondheidszorg, leverde interessante gesprekken op. Vaak wordt namelijk juist de veelzijdigheid van het beroep gezien als ons unique selling point (USP). Onze visie op digitale zorg en het omarmen van AI in plaats van het als een bedreiging te zien, was een eyeopener.”  De diëtistenverenigingen van Engeland, Ierland en Australië ziet Rootsaert als goede voorbeelden waar Nederland juist weer veel van kan leren.

“Onze visie op digitale zorg en het omarmen van AI in plaats van het als een bedreiging te zien, was een eyeopener.”

Diëtist vertaalt wetenschap naar gedragsverandering

Begin dit jaar is er onder alle diëtistenorganisaties een enquête uitgezet. Daaruit blijkt dat de positionering van diëtisten overal hoog op de agenda staat. Rootsaert: “Voeding is van iedereen. Maar als diëtist heb je een unieke rol te vervullen, omdat je als enige professie de vertaalslag maakt van wetenschap naar gedragsverandering. Daarbij is wetenschappelijke consensus naar de patiënt leidend. We zien overal ter wereld dat nepinformatie over voeding toeneemt via sociale media en dat extreme diëten razend populair zijn, ook in landen waar je dat niet zou verwachten. De wettelijke erkenning van de diëtist als medisch beroep is daarnaast nog niet overal tot stand gekomen.”

“We zien overal ter wereld dat nepinformatie over voeding toeneemt via sociale media en dat extreme diëten razend populair zijn.”

Samenwerking met artsen

Op het ICDN hebben de 31 aanwezige organisaties overeenstemming bereikt over de contouren van een wereldwijde strategie. Positionering staat centraal. Eén van de geformuleerde doelstellingen is het erkend worden door – en het beter aansluiten bij – artsenorganisaties. We mogen dan wel overal ter wereld samenwerken, de erkenning door artsen dat de diëtist hun partner is als het gaat om voeding, is nog lang niet overal common ground. “Dit is echt een onderwerp waarbij een internationale aanpak het verschil kan maken en waar je ook als Nederlandse organisatie veel aan hebt. In Nederland zien we meer aandacht ontstaan voor voeding onder medici. Maar vaak wordt dat helaas alleen vertaald als ‘eet gezonde voeding’. Voedingszorg is echter complexer dan dat. In de discussies die we hier in Toronto met elkaar hadden, lijkt dat uniek voor Nederland. Dat vond ik opvallend.”

“De erkenning door artsen dat de diëtist hun partner is als het gaat om voeding, is nog lang niet overal common ground.”

Uitwisseling van richtlijnen

Ook blijkt dat er in de meeste landen behoefte is aan meer richtlijnen. Uitwisseling ervan wordt een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. “In Nederland zouden we het werk dat door onze buitenlandse collega’s is gedaan niet altijd over moeten doen. En het wiel opnieuw moeten uitvinden. Standaardisering van methodiek moet daarbij helpen. Daar is een wereld te winnen. Een stevige positie bouw je niet alleen door erkenning van anderen, maar ook door een stevig wetenschappelijk kader waarbij we op basis van gelijkluidende protocollen kunnen werken.”

Als NVD zijn we dankbaar voor de internationale samenwerking. In Europa is dat met de EFAD en wereldwijd met de ICDA. Daardoor leren we van elkaar en maken we ons internationaal sterk voor de positie van de diëtist.

Drie eerstelijns diëtisten uit Amsterdam, Trutchka Bouterse, Carina Bijman en Joan Tjon, bezochten ook het Internationale Congres van Diëtisten (ICDN) in Toronto, Canada. Welke inzichten namen zij mee terug? Lees hier hun verhaal