Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackWaardevolle input van leden op concept document ‘Verdieping binnen de diëtetiek’

Waardevolle input van leden op concept document ‘Verdieping binnen de diëtetiek’

Vrijdag 15 oktober 2021Afbeelding Waardevolle input van leden op concept document ‘Verdieping binnen de diëtetiek’

De schriftelijke consultatie aan de leden over het concept document ‘Verdieping binnen de diëtetiek: Beleidsnotitie & Handleiding specifieke deskundigheid en specialisatie’ is afgerond. Alle leden konden t/m 1 oktober jl. input geven op het document. We hebben veel waardevolle reacties gehad waarmee we aan de slag kunnen. Veel dank aan alle leden die de tijd hebben genomen om het document te lezen en hier feedback op te geven!

Uiteenlopende reacties

De algemene reactie uit de schriftelijke consultatie was dat leden blij zijn dat de NVD aan specialisatie werkt, met name omdat hierdoor nu duidelijkheid komt over wat specialisatie wel en niet is. Daarnaast waren de reacties zeer uiteenlopend. Waar sommige leden nog bedenkingen hebben over nut en noodzaak van specialisatie, kunnen sommige leden niet wachten om ermee aan de slag gaan. Ook vroegen leden op een aantal punten om verduidelijking, werden zorgen geuit en goede suggesties gedaan. Een greep uit de reacties:

 • “Fijn dat er nu kwalificaties komen om jezelf expert op een bepaald gebied te mogen noemen en dat deze zichtbaar kunnen worden gemaakt. Geen lijstjes meer van 10 aandachtsgebieden!”
 • De diëtist-onderzoeker/gepromoveerde diëtist hoort op een andere plek in het functiehuis.
 • De 1e lijn is gebaat bij generalisten (je moet goed zijn in heel veel dingen), terwijl de 2e en 3e lijn vragen om specialisatie. Kortom, de 1e en 2e/3e lijn zijn niet met elkaar te vergelijken.
 • Zonder generalisten, geen specialisten!
 • Functiedifferentiatie (junior en senior diëtist) ook uitwerken.
 • Zorgen over tarieven in de 1e lijn door specialisatie.
 • Intervisie is overal belangrijk, niet alleen voor de diëtist-specialist.
 • Graag samenwerken met de DCN.
 • Regionale samenwerking is ook van belang.
 • Niet van elk vakgebied kan een specifieke deskundigheid worden gemaakt.
 • Verplichte lidmaatschap van een netwerk: dit verhoogt de kosten, en wat is de rol van de netwerken?

Een deel van deze en nog andere reacties zijn ook besproken op de online informatiebijeenkomst over verdieping binnen de diëtetiek van 6 september jl. Kon je er niet bij zijn? De presentatie van de bijeenkomst vind je hier.

Conclusie

We hebben van de leden veel waardevolle input gehad, ontzettend bedankt! De belangrijkste conclusie is dat veel punten nog nader besproken moeten worden met elkaar en er nog punten moeten worden uitgezocht en uitgewerkt. Op sommige vragen hebben wij helaas ook nog geen antwoord of oplossing, dus denk alsjeblieft met ons mee! Daarnaast willen we benadrukken dat dit een groeidocument en -proces is; komende jaren passen we aan waar nodig en stellen we bij. We gaan alles stap voor stap doen. Graag zouden we willen starten met 1 of 2 specifieke deskundigheden en met 1 specialisatie. Daarna gaan we langzaam uitbreiden en passen we aan n.a.v. ervaringen en feedback. Samen met jullie gaan we hiermee aan de slag.

Hoe gaan we hiermee verder?

N.a.v. de reacties van de leden kan het document ‘Verdieping binnen de diëtetiek’ op een aantal punten al aangepast worden. Echter, bepaalde onderwerpen zullen dus eerst nog verder moeten worden uitgezocht en nader met elkaar besproken moeten worden. Hier gaan we komende tijd mee aan de slag.

Daarnaast krijgen we nog input van de netwerken, commissie eerste lijn (CEL) en commissie diëtetiek in de kliniek (DIEK), zij kunnen namelijk nog tot 1 november a.s. reageren op het document. Ook gaan we op de jaarlijkse netwerkdag die dit jaar op 6 december plaatsvindt, met de netwerken in gesprek over specifieke deskundigheid en specialisatie.

Tijdens de ALV van 2 november wordt aan de leden een update van het project gegeven.

Contact: Marlieke Visser – mvisser@nvdietist.nl