Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNVD roept NZa op tot vergoeding van indirecte tijd
Knelpunt voor multidisciplinaire samenwerking

NVD roept NZa op tot vergoeding van indirecte tijd

Donderdag 6 juli 2023Afbeelding NVD roept NZa op tot vergoeding van indirecte tijd

De NVD schreef samen met andere paramedische beroepsorganisaties, samenwerkend onder PPN, een brief aan de NZa. In de brief roepen de beroepsorganisaties nogmaals op tot vergoeding van indirecte tijd.

De NZa heeft ons verzocht in te stemmen met het voorstel om in september 2023 geen beleidscyclus voor de regelgeving van 2025 op starten. Een dergelijke cyclus vindt jaarlijks plaats in het kader van de mogelijkheid voor zorgverleners om wijzigingen in de paramedische regelgeving aan te dragen. De NZa wil deze beleidscyclus een jaar parkeren ten behoeve van ‘regelrust’.

Vergoeding indirecte tijd mag niet worden uitgesteld

Wij hebben hier als paramedische beroepsorganisaties begrip voor. Echter stellen we daar tegenover dat er wél overleg nodig is over de vergoeding van indirecte tijd. Dit thema mag niet nog een jaar worden uitgesteld.

Knelpunt voor multidisciplinaire samenwerking

Het ontbreken van deze vergoeding is een belangrijk knelpunt voor zorgverleners om meer en beter samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan het door zorgverleners gewenste multidisciplinair overleg. De in omvang toenemende complexiteit van zorg vraagt om meer afstemming met andere professionals en/of een langere behandelduur. In de praktijk wordt de bereidheid hiertoe ernstig gehinderd doordat de vergoedingsproblematiek nog steeds niet is opgelost.

Samenwerking belangrijk voor diëtisten

Als NVD komen we op voor de belangen van diëtisten. Ook voor hen is het ontbreken van deze vergoeding een knelpunt. Het bemoeilijkt multidisciplinaire samenwerking, maar ook bijvoorbeeld samenwerking met andere diëtisten in de regio. Thema’s die de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden. Daarom pleiten we ervoor dat deze vergoeding zo snel mogelijk wordt geregeld.