Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNVD bezoekt afdeling diëtetiek Radboudumc
“Als je niet aan tafel zit, word je opgegeten”

NVD bezoekt afdeling diëtetiek Radboudumc

Dinsdag 11 juli 2023Afbeelding NVD bezoekt afdeling diëtetiek Radboudumc

Een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Ellemeet (Groen Links) en Tielen (VVD) over invloed en zeggenschap van zorgverleners in het primaire zorgproces op het zorgbeleid, is sinds 1 juli van kracht. Het valt binnen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het uitgangspunt van de wetswijziging houdt in dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en de beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze erbij te betrekken.

Hans Kraak en Helene van der Linden bezochten namens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten de afdeling diëtetiek van het Radboudumc. Daar is inspraak en zeggenschap rondom zorg van personeel op het beleid al vijftien jaar lang geregeld via de zogeheten VAR (Adviesraad Verpleegkundigen & Paramedici), een raad waarin naast verpleegkundigen ook andere paramedici worden gehoord. Ze legden hun oor te luister bij Shanna Bloemen (fysiotherapeut en vicevoorzitter van de VAR), Marjo Peters (manager diëtetiek en darmfalen) en Jolanda ter Sluysen (verpleegkundig directeur).

Helene van der Linden interviewt Shanna Bloemen, Marjo Peters en Jolanda ter Sluysen

VAR Radboudumc

De VAR van het Radboudumc is formeel een adviesorgaan en adviseert de Raad van Bestuur. De VAR heeft vijf keer per jaar overleg met een van de bestuurders. Er staan veel verpleegkundige thema’s op de agenda, wat de verhoudingen van het personeel goed weerspiegelt. Er zijn immers veel meer verpleegkundigen dan bijvoorbeeld diëtisten of fysiotherapeuten in het Radboudumc. De VAR in het Radboudumc bestaat uit tien leden, hiervan zijn er acht verpleegkundige en twee paramedicus.

Samenwerken noodzakelijk

Shanna vertelt dat je in een “bolwerk” als het Radboudumc je werk, als het gaat om inspraak, niet alleen kunt doen. Samenwerking met alle paramedici en met de verpleegkundigen zorgt volgens haar voor een enorme meerwaarde. Zo heeft de VAR bewerkstelligd dat, behalve verpleegkundigen, ook de paramedici een goede plek hebben in het elektronisch patiëntendossier. Daarnaast is er een eigen paramedische visie geschreven.

Shanna Bloemen (fysiotherapeut en vicevoorzitter van de VAR)

Professionele identiteit

De zeggenschap in het Radboudumc vanaf de ‘werkvloer’ is al behoorlijk goed geregeld. Shanna en Marjo lichten toe waarom binnen het academische ziekenhuis de zeggenschap in het primaire proces zo ver gekomen is. Shanna vertelt dat het een voorwaarde is dat de Raad van Bestuur het belangrijk vindt dat de zeggenschap in de organisatie goed geregeld is. Bij het Radboud is dat het geval en stimuleerde de Raad de oprichting van de VAR.

Shanna geeft aan waarom inspraak goed geregeld zou moeten zijn. Het is volgens haar belangrijk dat professionals in een zorgorganisatie voldoende ‘bevraagd’ worden. Dat geeft verbinding en meerwaarde. Als je niet voldoende bevraagd wordt als professional, is er het risico dat je achterover gaat leunen, weet ze. Jolanda onderstreept dat het heel belangrijk is dat paramedici hun positie, naast verpleegkundigen en andere zorgverleners, goed weten te pakken. Bij het Radboudumc is dat inmiddels het geval: de paramedici zijn goed ingebed in de zeggenschap, aldus Jolanda.

Marjo en Shanna geven beide aan dat de ontwikkeling naar meer invloed en zeggenschap op het beleid een proces is dat moet groeien. Maar als het aan de orde is en als je bevraagd wordt, dan is het zaak erin te geloven en goed je rol te pakken. Laten zien ‘waar je van bent’, leiderschap tonen en je professionele identiteit laten zien, zijn daarbij van belang.

Loopbaanbeleid

Vanuit de VAR geven de verschillende zorgverleners de komende jaren advies over diverse grote projecten zoals loopbaan-talentbeleid en het anders organiseren van (toekomstige) zorg. De beleidsmakers zijn erbij gebaat. Dankzij het Initiatiefvoorstel – Ellemeet en Tielen is nu de weg bereid voor alle andere zorginstellingen om, net als bij het Radboudumc, te werken aan inspraak en zeggenschap vanaf de werkvloer (indien dat niet al gebeurd is).

Wil jij als diëtist in jouw organisatie de zeggenschap van paramedici in het primaire proces beter op de kaart zetten?

Lees dan eens:

Foto v.l.n.r. Shanna Bloemen (fysiotherapeut en vicevoorzitter van de VAR) Marjo Peters (manager diëtetiek en darmfalen) en Jolanda ter Sluysen (verpleegkundig directeur).