Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNieuwe visie voor en door diëtisten gepresenteerd op algemene ledenvergadering

Nieuwe visie voor en door diëtisten gepresenteerd op algemene ledenvergadering

Donderdag 4 november 2021Afbeelding Nieuwe visie voor en door diëtisten gepresenteerd op algemene ledenvergadering

‘Voor ieder mens een optimale voedingsstatus als basis voor welzijn en kwaliteit van leven.’ Dat is de kern van de nieuwe visie van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten die gepresenteerd werd tijdens de algemene ledenvergadering die 2 november online plaatsvond.

Een visie op de diëtetiek en de diëtist in 2030. “Met deze visie bereiden we ons als beroepsgroep voor om een unieke en impactvolle rol te spelen bij alle uitdagingen die vanuit de zorg en de samenleving de komende jaren op ons afkomen”, aldus Bianca Rootsaert, directeur van de NVD.

Een goed beschreven basis

Volgens haar wordt voeding steeds belangrijker: “Des te belangrijker wordt het dan om duidelijk te maken waar diëtisten het verschil kunnen maken vanuit een goed beschreven basis, heldere rollen en wat er nodig is om deze in te vullen.”

Lagere zorgkosten

“Met de visie die er ligt kunnen we keuzes maken en gerichte samenwerkingen aangaan in en buiten de zorg”, vervolgt Rootsaert. “We claimen bovendien dat we een belangrijke bijdrage gaan doen bij het omlaag brengen van de zorgkosten en bij elke aandoening het verschil maken vanuit maatwerk. Tot aan 2030 is er een hoop werk aan de winkel. Wij zijn er klaar voor!”

Ze sprak haar dank uit voor alle leden, de verschillende commissies, bestuur het NVD-team voor het vele werk dat is verricht. “Ook dank aan alle stakeholders die hebben meegedacht en ons spiegels hebben voorgehouden.” De visie kwam tot stand onder begeleiding van BeBright.

Bestuurswisselingen


Ook werden tijdens de ALV nieuwe bestuursleden gepresenteerd. Zo neemt zittend bestuurslid Ira van der Plas de voorzittershamer over van Martine van der Zee (lees hier het artikel hoe zij haar periode als voorzitter heeft ervaren). Als nieuw bestuurslid, na het vertrek van Martine, werd Jacqueline den Otter gekozen. Ook werd een nieuw lid van de kascommissie aangesteld, Daniëlle van Stralen. Oud beleidsmedewerker Wineke Remijnse werd tijdens de ALV als erelid gekozen voor haar jarenlange verdiensten. Ze begon per september als uitvoerend directeur van de Europese diëtistenkoepel EFAD.

Ira van der Plas, nieuwe voorzitter NVD
Jacqueline den Otter, nieuw bestuurslid NVD

Voor leden is de visie vanaf 16 november definitief beschikbaar. De conceptvisie wordt nog gefinetuned. Wie nog opmerkingen over het document wil maken kan deze nog doorgeven aan het NVD-bureau. “We bieden altijd ruimte voor verbetering, daar worden we allemaal sterker van”, aldus Rootsaert.