Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNieuwe visie in aantocht: “Voedingszorg is iets anders dan een advies over wat gezonde voeding is”

Nieuwe visie in aantocht: “Voedingszorg is iets anders dan een advies over wat gezonde voeding is”

Zaterdag 9 oktober 2021Afbeelding Nieuwe visie in aantocht: “Voedingszorg is iets anders dan een advies over wat gezonde voeding is”

Tijdens de opening van de Diëtistendagen 2021 wierp Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, een schaduw vooruit over de nieuwe visie De Diëtist in 2030. Deze wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering begin november.

“Op de algemene ledenvergadering van vorig jaar kozen de leden ervoor om een intensief en uitgebreid visietraject in te gaan waarbij de opdracht was om voorbij de ‘profilering van de diëtist’ te denken”, lichtte Bianca toe. “Profilering is het vak van de communicatie, het  laten zien waar je goed in bent. Dat kunnen diëtisten steeds beter, maar een visietraject gaat over positionering; waar je van bent, wat jou uniek maakt, jouw herkenbare rol te midden van anderen.”

Twee denkrichtingen

Rootsaert beschreef dat voor het samenstellen van de conceptvisie er veel discussies zijn gevoerd door leden en er veel gespreken zijn geweest met stakeholders. “Op basis daarvan zijn twee denkrichtingen naar voren gekomen die de kern van de diëtist het beste vatten”, zegt Bianca. “Enerzijds de richting waarin kennis centraal staat (de diëtist heeft verstand van voeding), anderzijds de richting waarin de behandelaar centraal staat (de diëtist levert maatwerk).”

Medische basiskennis is onderscheidend


“Er werd gekozen voor het laatste”, vervolgt Bianca. “De basis van de diëtetiek is de driehoek medisch, voeding en psychologie. Juist de samenhang daartussen maakt het beroep uniek. Het onderscheidt zich van alle andere professies die zich bewegen op het domein van voeding. Vanuit de medische basiskennis zijn we medebehandelaar en kunnen we door dieetbehandeling ziekte of zwaardere zorg voorkomen. Dat vraagt om maatwerk. Voedingszorg gaat net die stap verder dan advies over wat gezonde voeding is. Daar zit onze kracht”

Toekomstbestendig, niet vanzelfsprekend


De NVD-directeur ziet een toekomstbestendige rol van de diëtist voor zich “Voeding wordt steeds belangrijker, in de samenleving, in alle lagen van preventie of substitutie van zorg. Maar dat wil niet zeggen dat de diëtist dan vanzelf belangrijker wordt. Er zijn of ontstaan steeds weer andere beroepen en rollen, zoals de voedingscoach, voedingsconsulent, gewichtsconsulent, leefstijlcoach. Dat wat ons uniek maakt, moeten we benadrukken. En van daaruit samenwerken. De titel diëtist is een door de wet beschermde titel, dat vraagt om zorgvuldigheid en  verantwoordelijkheid.’

“Mede om deze reden is het belangrijk om de basis van waaruit diëtisten handelen goed vast te stellen. Door er in de  visie woorden aan te geven, in het licht van de toekomstige ontwikkelingen, kunnen we beter anticiperen op de zaken die op ons afkomen en een unieke rol met impact spelen binnen positieve gezondheid, preventie en leefstijl.”

Leden reageren op visie

De NVD-directeur deed tijdens de diëtistendagen een oproep aan de leden om nog steeds te participeren in de verfijning van de visie. In de stand van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten was de conceptversie opgehangen waar verschillende diëtisten samen met bestuursleden in discussie gingen over elementen van de nieuwe visie.

De conceptvisie was opgehangen tijdens de NVDDD21 in de stand van de NVD waar leden en bestuur met elkaar in discussie gingen over de visie.

Ook online kunnen leden nog kennis nemen van de visie en input geven via het bureau van de NVD.

Auteurs