Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackParamedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen

Paramedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen

Dinsdag 2 april 2024Afbeelding Paramedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen

Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen. Met als gevolg meer ziekenhuisopnames en een grotere druk op de zorg en mantelzorgers. Met de nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen kunnen paramedici een passende behandeling  bieden. Verschillende paramedische zorgverleners kunnen zo de gezondheid en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen verbeteren. Diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten en logopedisten werkten de afgelopen tijd samen om deze richtlijn op te stellen.

Kwetsbaarheid is een gezondheidsprobleem dat vaak voorkomt bij ouderen. Het kan ontstaan door allerlei oorzaken, zoals moeilijk kunnen bewegen, problemen met eten, eenzaamheid en problemen met het geheugen. De klachten zijn heel verschillend. Meestal hebben kwetsbare ouderen meer dan één klacht. Daarom is het zo belangrijk dat de verschillende zorgverleners samenwerken. Paramedische zorg kan helpen om iemand minder kwetsbaar te laten worden.

Initiatief van 6 paramedische beroepsgroepen

De NVD heeft samen met andere paremedische beroepsverenigingen KNGF (fysiotherapeuten), VvOCM (oefentherapeuten), Ergotherapie Nederland, NVH (huidtherapeuten) en NVLF (logopedisten) de handen ineengeslagen en deze nieuwe overkoepelende richtlijn ontwikkeld met subsidie van ZonMw. De richtlijn geeft praktische aanbevelingen voor de behandeling van kwetsbare ouderen voor paramedici in het algemeen en bevat modules specifiek voor elke beroepsgroep.

In het najaar start de implementatie van de richtlijn. Er start dan onder andere een scholing van de NVD Academy.

Algemene aanbevelingen

De richtlijn geeft aanbevelingen over de screening van ouderen op kwetsbaarheid, communicatie en samen beslissen en afstemming met andere zorgverleners. Om alle paramedische professionals hierbij te ondersteunen staan in de richtlijn bijvoorbeeld een meetinstrument en diverse tips.

Aanbevelingen voor diëtisten

Specifiek voor diëtisten zijn er drie modules met aanbevelingen. De eerste module geeft aanbevelingen over welke factoren in kaart moeten worden gebracht voor de diagnose en behandeling van ondervoeding en sarcopenie. De tweede module gaat in op de gezamenlijke besluitvorming over dieetinterventies en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. De derde module bevat aanbevelingen over dieetinterventies bij (risico op) ondervoeding in combinatie met hartfalen, chronische nierschade of ziekte van Parkinson.

Meer over de richtlijn

De richtlijn is te raadplegen op deze website. Op dit moment zijn we nog informatie voor patiënten aan het ontwikkelen, een multidisciplinair webinar aan het organiseren en bezig met een e-learning die je ondersteunt bij het toepassen in de praktijk.