Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Richtlijnenmisc/arrow-dots-blackParamedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen

Paramedische Richtlijn Kwetsbare Ouderen

Laatst beoordeeld
15 februari 2024

De richtlijn geeft praktische aanbevelingen voor de behandeling van kwetsbare ouderen voor paramedici in het algemeen en bevat modules specifiek voor de diëtetiek.

Algemene aanbevelingen

De richtlijn geeft aanbevelingen over de screening van ouderen op kwetsbaarheid, communicatie en samen beslissen en afstemming met andere zorgverleners. Om alle paramedische professionals hierbij te ondersteunen staan in de richtlijn bijvoorbeeld een meetinstrument en diverse tips.

Aanbevelingen voor diëtisten

Specifiek voor diëtisten zijn er drie modules met aanbevelingen. De eerste module geeft aanbevelingen over welke factoren in kaart moeten worden gebracht voor de diagnose en behandeling van ondervoeding en sarcopenie. De tweede module gaat in op de gezamenlijke besluitvorming over dieetinterventies en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. De derde module bevat aanbevelingen over dieetinterventies bij (risico op) ondervoeding in combinatie met hartfalen, chronische nierschade of ziekte van Parkinson.

Raadpleeg de richtlijn

Hoe is de richtlijn ontwikkeld?

De NVD heeft samen met andere paramedische beroepsverenigingen KNGF (fysiotherapeuten), VvOCM (oefentherapeuten), Ergotherapie Nederland, NVH (huidtherapeuten) en NVLF (logopedisten) de handen ineengeslagen en deze nieuwe overkoepelende richtlijn ontwikkeld met subsidie van ZonMw.