Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNieuwe NZa-richtlijnen zorgcontractering
NVD vraagt zorgverzekeraars om richtlijnen toe te passen

Nieuwe NZa-richtlijnen zorgcontractering

Woensdag 6 september 2023Afbeelding Nieuwe NZa-richtlijnen zorgcontractering

Op 11 juli jl. heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een document gepubliceerd dat nieuwe richtlijnen geeft voor de zorgcontractering. Het doel van het document is transparantie richting consument en zorgaanbieder. De NZa geeft zichzelf meer handvatten om het contracteringsproces te monitoren en om zorgverzekeraars aan te spreken. Dat is voor diëtisten en andere zorgverleners een positieve ontwikkeling.

De NVD heeft op basis hiervan en vooruitlopend op de nieuwe contracten, alle zorgverzekeraars een brief gestuurd. Deze brief hebben we opgesteld in samenwerking met de paramedische beroepsorganisaties, samenwerkend onder Paramedisch Platform Nederland (PPN). In de brief vragen we de zorgverzekeraars om de richtlijn toe te passen.

Onrust over tarieven en administratieve lasten

We hebben aangegeven dat er al jarenlang onrust is onder paramedische zorgaanbieders inzake de contractering door zorgverzekeraars. Die onrust is er met name op het gebied van de tariefstelling en de administratieve lasten. Veel diëtisten en andere paramedici hebben problemen om een evenwichtige praktijkvoering te realiseren en om voldoende productiviteit te genereren. Voor veel paramedici is het moeilijker geworden om financieel rond te komen. Het laatste jaar is dit nog versterkt door de gestegen kosten. Ook kampen veel praktijken met een gesprek aan personeel. Sommige paramedici verlaten vroegtijdig het vak. Anderen gaan werken in de tweede of derde lijn. Daar zijn de arbeidsvoorwaarden aanzienlijk beter dan in de eerste lijn. Recent is bijvoorbeeld in de cao ziekenhuizen afgesproken dat alle medewerkers drie keer 5 procent loonsverhoging krijgen.

Belangrijk om te weten hoe tarieven worden opgebouwd

In het najaar worden de nieuwe contracten tussen zorgverzekeraars en paramedici in de eerste lijn gepresenteerd. Als NVD willen we dat jullie, als leden, op grond van de richtlijnen van de NZa, weten hoe het contractaanbod tot stand komt. Het is belangrijk om te weten hoe de tarieven worden opgebouwd, die jullie straks aangeboden krijgen. Op die manier kunnen diëtisten een afweging maken om de overeenkomst al dan niet te tekenen. We hebben benadrukt dat, in het kader van de zorgverplaatsing die tot stand moet gaan komen, diëtisten en overige paramedici cruciaal zijn.

Petra Altenburg en Petra Wilting, Commissie Eerste Lijn:

“Het is zorgelijk dat er steeds meer paramedici stoppen in de eerste lijn, omdat de verdiensten laag zijn en de werkdruk hoog. Daarnaast wordt er steeds meer overlegtijd gevraagd in het kader van samenwerking. Als de contracten gunstiger worden, blijven meer diëtisten werkzaam in de zorg. Zonder diëtisten krijgen we de transitie in de zorg niet op gang. We zijn als CEL blij dat de NVD en overige paramedische organisaties hier namens ons aandacht voor vragen”.