Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackHet Grote Zorgdebat 2023: waar staat de diëtist?
Toekomst van de zorg

Het Grote Zorgdebat 2023: waar staat de diëtist?

Dinsdag 14 november 2023Afbeelding Het Grote Zorgdebat 2023: waar staat de diëtist?

Op maandag 13 november vond het Grote Zorgdebat 2023 plaats. Kandidaat-Kamerleden van D66 (Wieke Paulusma), PVV (Fleur Agema), NSC (Danielle Jansen), VVD (Judith Tielen), CU (Nico Drost), BBB (Nicki Pouw-Verweij), SP (Jimmy Dijk), CDA (Bart van den Brink) en PvdA/GL (Julian Bushoff) gingen met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

Centrale thema’s tijdens dit debat waren:

  1. Preventie
  2. Arbeidsmarkt
  3. Passende zorg
  4. De impact van de vergrijzing.

Voor de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) zijn dit ook relevante thema’s. Op veel van deze terreinen hebben voeding, het optimaliseren van de voedingsstatus en het werk van de diëtist een enorme positieve impact bij het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. De NVD zet zich ook dagelijks in om dit voor het voetlicht te brengen in de verbanden waar zij werkzaam is – zo ook in politiek Den Haag.

Inzet op gerichte preventie

Het belang van gezonde voeding, bewegen, het werken aan bestaanszekerheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen kwam bij de bespreking van meerdere thema’s aan de orde. Judith Tielen (recent op werkbezoek geweest bij de NVD) noemde specifiek het punt van ‘gerichte preventie’. Daarmee doelde ze op het betrekken van GGD-en om mensen met jonge kinderen inzicht te geven in wat gezonde voeding en een evenwichtige maaltijd is. Ook noemde ze de inzet op mensen die al te kampen hebben met gezondheidsklachten bij het voorkomen van erger.

Investeren in diëtistische zorg

In het debat hamerde GL/PvdA op het belang van fysiotherapie en de tandarts in de basisverzekering. Dit leidt niet tot hogere zorgkosten, maar is op de langere termijn ook kosteneffectief, aldus Bushoff. Een punt dat de NVD ook regelmatig onder de aandacht brengt als het gaat over het belang van investeren in diëtistische zorg. In het kader van ‘arbeidsmarkt in de zorg’ werd de vinger vooral gelegd bij de enorme uitstroom van zorgmedewerkers. Dit gebeurt onder andere vanwege ervaren werkdruk, administratieve lasten, lage lonen en daarmee ook afnemend werkplezier. Herkenbare punten voor de paramedische sector, die ook te maken heeft met uitstroom van professionals.

Zeggenschap en samenwerking

Bart van den Brink (CDA) benoemde met het oog op het verminderen van administratieve lasten het belang van de inzet van alle stakeholders. Het vraagt om grenzen stellen en vertrouwen geven. Ook het belang van zeggenschap en samenwerking werd door meerdere partijen benadrukt. Wat de NVD betreft zijn dit goede punten. Diëtisten zijn namelijk samenwerkers pur sang. Maar het is ook een uitdaging in een weerbarstige praktijk waarin stakeholders (zoals paramedische professionals) niet altijd worden betrokken bij opstellen van plannen en het maken van afspraken. Te denken valt aan het Integraal Zorgakkoord (IZa), waarbij paramedisch professionals niet behoren tot de zogenoemde ‘binnenring’. Iets waar de NVD in samenwerking met PPN-partners recent tegen heeft geageerd.

Dit waren een paar highlights uit het Grote Zorgdebat. Benieuwd wat er nog meer ter sprake is gekomen? Je kunt het Grote Zorgdebat hier terugkijken.