Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackHerijking FWG-functie diëtist: een update
Functiewaardering

Herijking FWG-functie diëtist: een update

Dinsdag 6 februari 2024Afbeelding Herijking FWG-functie diëtist: een update

De herijking van de functie diëtist binnen het functiewaarderingsysteem FWG is een onderwerp dat bovenaan de agenda staat bij veel diëtisten. Daarom geven we jullie graag een korte update.

Medio 2023 is systeemhouder FWG gestart met deze herijking van het FWG functiewaarderingsysteeem. Er hebben verschillende expertsessies met diëtisten uit de praktijk en FWG plaatsgevonden. Daarnaast hebben veel diëtisten onder andere werkzaam in ziekenhuizen, verpleeghuizen en gehandicaptenzorg uit heel Nederland input geleverd. Onder leiding van FWG en FBZ zijn er gesprekken gevoerd en is er in verschillende rondes veel input opgehaald bij diëtisten. Als NVD hebben we diëtisten gevraagd om input te leveren en ook de commissie DIEK (Diëtisten Instellingen en de Kliniek) is betrokken geweest.

Het proces

Het vervolgproces ziet er nu als volgt uit: FWG heeft inmiddels een conceptvoorstel voor de ijkfunctie diëtist geschreven. Dit voorstel is besproken in de PAG-commissie. Dit is een commissie bestaande uit FWG, werkgevers en de vakbonden, waaronder FBZ. Belangrijke gespreksthema’s zijn o.a. meer en andere diagnostiek en behandelaanpakken, zelfstandigheid en oplettendheid (waaronder multiproblematiek en het verrichten van maatwerk).

Het vervolg

De functie wordt op 97 onderdelen beoordeeld door FWG. Zoals het er nu naar uitziet zullen we op een aantal gezichtspunten hoger scoren en rechtvaardigt dit een eind 50 indeling. Dat is dus hoger dan het was. Het definitieve besluit wordt in september 2024 genomen en dan kan de nieuwe ijkfunctie per 1 oktober 2024 in het FWG systeem worden ingevoerd.