Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDit schrijven diëtisten over interprofessionele samenwerking (update)
Dag van de Diëtist 2022

Dit schrijven diëtisten over interprofessionele samenwerking (update)

Maandag 19 september 2022Afbeelding Dit schrijven diëtisten over interprofessionele samenwerking (update)

Vandaag is het de Dag van de Diëtist. Als NVD vroegen wij aan diëtisten om hun ervaringen te delen op het gebied van samenwerking met andere zorgprofessionals. Op deze pagina vind je een overzicht van bijdragen die wij per e-mail hebben ontvangen.


Voor mij betekent samenwerking:  op een gelijkwaardige manier openstaan voor ieders expertise. Ik ben ervan overtuigd dat als alle zorgverleners om de cliënt heen hun kennis bundelen, dit ten goede komt aan de compliance van de cliënt en het succes van de behandeling.

Femke van Liere, diëtist FitForFoodies


Samenwerking is elkaar weten te vinden in het web van zorg-/hulpverleners rond een cliënt/patiënt.

Hester Viveen-van den Barselaar, diëtist Voeding op Maat


Samenwerking betekent voor mij alle expertisen bundelen, ter bevordering van het gehele welzijn van de cliënt. In het bijzonder is de ‘samenwerking’ met de cliënt van belang; om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat.

Eefje Tielemans, diëtist FitForFoodies

Samenwerking met… de verloskundige


Samenwerking betekent voor mij korte lijnen met de verloskundigen uit de regio Gouda, zodat we samen met de zwangere kijken welke begeleiding er nodig is om een zo optimaal mogelijke gezonde zwangerschap te realiseren.

Jolijt Sluijter, praktijk Jolijt diëtist


Door samenwerking kun je de behandeling op elkaar afstemmen.  Ik ben blij met mijn samenwerking met Mindtrainers. Hierdoor kunnen wij samen mensen met eetproblematiek goed behandelen. We hebben een nauwe samenwerking op dit gebied en hebben na elke behandeling een rapportage naar elkaar. Daarnaast is er de samenwerking met Geboortecentrum voor directe behandeling van GDM (zwangerschapsdiabetes, red.) We zijn goed op elkaar afgestemd waardoor cliënten snel doorverwezen en geholpen kunnen worden.

Nancy te Hoven, diëtist FoodRebel en Health & Co

Samenwerking met… de apothekerWat ik denk wat niet vaak voorkomt, is dat wij intensief samenwerken met een apotheker: Ellen Willemsen van Apotheek de Fronten in Maastricht. Zij stuurt zeer regelmatig mensen vanuit de apotheek door naar ons. Ondertussen heb ik op verzoek van Ellen een lezing gegeven voor het farmacotherapeutisch overleg van huisartsen in Maastricht over het belang van een goede darmwerking. Bovendien zijn we samen naar Zwolle geweest voor een rondetafelgesprek voor de stichting Proscoop. Dit was voor artsen, paramedici en geinteresseerden in Noord-Nederland. Door breed aandacht te krijgen voor de impact van voeding, hopen we dat uiteindelijk de druk op de huisartsenzorg naar beneden kan en de zorgkosten kunnen verminderen. In die zin is het ook mooi dat er steeds meer leefstijlapothekers in het land zijn en ook de vereniging Arts en Leefstijl een steeds prominentere rol krijgt. Ondertussen kan ik wel zeggen dat wij een heel mooie samenwerking hebben, die ook voor de clienten van ons veel voordelen heeft. Gewoon leefstijl met de nadruk op voedingsinterventies.

Yolanda Turksema, Praktijk voor Diëtetiek en Orthomoleculaire voeding

Samenwerking met… de thuiszorg


In de eerste plaats werk ik samen met mijn collegae van Thuiszorg West-Brabant. Dit zijn wijkverpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijke hulpen, en gespecialiseerde verpleegkundigen. Bijzonder is dat we samen aan de slag zijn gegaan met het vroegtijdig opsporen en behandelen van ondervoeding in de thuissituatie. Dat begint al met de signaleringskaart te gebruiken door de huishoudelijke hulpen en screeningsinstrumenten voor de wijkverpleegkundigen die ook de eerste belangrijke adviezen kunnen geven. 

Quirine Altorf-Paardekooper, diëtist Thuiszorg West-Brabant

Samenwerking met… de fysiotherapeut


Verder werk ik samen met Louis van den Berg, fysiotherapeut bij Dynamico. De samenwerking is gestart in de Covid-revalidatie en inmiddels ook in andere revalidatietrajecten. Voedingsanalyse hoort bij het assessment. Wanneer voeding/dieetbegeleiding nodig is, zetten we dat in. Louis motiveert patiënten (maar ook zijn jongere collegae) om voeding mee te nemen in hun behandeling. Voeding en beweging horen inmiddels bij elkaar. Dat maakt dat ik echt voel dat ik bij het team hoor. Samen gaan we voor een optimale voedingstoestand om gezondheid en welzijn te bevorderen van onze revalidatiepatiënten.

Quirine Altorf-Paardekooper, diëtist Thuiszorg West-Brabant

Trots ben ik op de samenwerking van Focus diëtistenpraktijk & Focus Health Coaching met Fernhout Fysiotherapie. Wij zijn gaan samenwerken met Fysiotherapeut Ron Fernhout om de GLI te kunnen aanbieden. Inmiddels is dat een succesvol product binnen onze praktijken. Bewust hebben wij gekozen voor de Beweegkuur waarin samengewerkt wordt door paramedici. Wij werken samen om de beste zorg aan de deelnemer te kunnen bieden, maar uiteraard staat de samenwerking met de deelnemer in dit traject centraal. De deelnemer houdt zijn eigen regie en bepaalt zelf hoe intensief hij het traject wil maken. Door samen op te trekken hebben we goede afspraken met de gemeente kunnen maken en kennismaking met het beweegaanbod in de wijk kunnen integreren in het programma. Iedere zorgverlener brengt bij ons zijn expertise in en dit leidt tot mooie resultaten. We leren van elkaar en onze samenwerking binnen de GLI bleek een voedingsbodem om ook op andere vlakken te gaan samenwerken.

Emilie Stassen, Focus Diëtistenpraktijk

Samenwerking tussen diëtisten eerste lijn en ziekenhuis

Tot slot werk ik samen met Sharon Querido, diëtist in het Bravis ziekenhuis. We zijn in contact gekomen via LinkedIn en waren allebei opzoek naar samenwerking in de keten rondom oncologiepatiënten. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet en komt de 1,5-lijnszorg goed op gang. Sharon zoekt duidelijk de samenwerking in de regio. Korte lijntjes via e-mail maakt dat ziekenhuiscliënten, zodra ze weer thuis zijn, ook begeleid worden om hun voedingstoestand zo optimaal mogelijk te houden. Juiste zorg op de juiste plek. In het ziekenhuis als het moet, dichtbij huis als het kan. 

Quirine Altorf-Paardekooper, diëtist Thuiszorg West-Brabant

In 2020 zijn wij (Lisanne Herlé en Ginette van Lienen, diëtisten OLVG) op initiatief van Efrat Slager (toen nog student diëtetiek) gestart met een samenwerkingsproject getiteld: ‘Proactieve inzet van eerstelijnsdiëtist bij darmkanker’. Het doel van dit project was het verbeteren van de leefstijl van mensen waarbij net darmkanker is gediagnosticeerd. Wij zijn gaan samenwerken met eerstelijnsdiëtisten die zijn aangesloten bij Cancer Care Center regio Amsterdam: Roos Bootsman en Efrat Slager (Voeding+Advies), Sam Gabriel en Gamze Ünver (FitFood) en Carina Bijman (DiëtistBijman). Patiënten waren erg enthousiast en gemotiveerd om op dit moment in hun leven met gezonde voeding en leefstijl aan de gang te gaan. Vanuit het ziekenhuis vonden wij dit een heel mooie aanvulling op de ziekenhuiszorg. Vanaf eind september 2022 gaan wij deze samenwerking uitbreiden met prehabilitatie voor onze patiënten met darmkanker! Hierbij werken wij ook heel nauw samen met onze verpleegkundig specialisten en casemanagers van het GIT-team OLVG: Ilja Honing, Kiki Jansen, Fleur Sabaroedin, Ellen van den Boogaard-Kok, Glaresa Molly en Simone Röttgering en de projectleider van het prehabilitatieproject Marisha Vodegel.

Ginette van Lienen, diëtist OLVG


De afgelopen tijd hebben we vanuit Bernhoven fijn samengewerkt met onze collega diëtisten in onze regio. Te denken aan de werkgroep transmurale samenwerking, waar we samen met Lianne van Hal en Dorien Goijaerts nadenken over de beste dieetzorg in onze regio nu en in de toekomst. Als ook de ontwikkeling van het ‘Transmurale zorgpad ondervoeding bij kwetsbare ouderen’ samen met Dorien Goijaerts en Ludwien de Brabander. We kunnen elkaar laagdrempelig benaderen en streven naar de juiste zorg op de juiste plek. Dat deze samenwerking ook gezellig is, was te zien op de NVDD, waar we o.a. gezamenlijk aan het diner zaten. ‘De kracht van samen is voelbaar voor iedereen’.

Laura van den Bogaard, namens team diëtetiek Bernhoven

Eetteam voor kinderen


Ik wil graag laten weten dat ik een hele fijne multidisciplinaire samenwerking heb in Eetteam het Gooi met logopedist Yvette Knotnerus, kinderfysiotherapeut Katusha Esser, logopedist Armande Cazemier en orthopedagoog Debby Temmerman. Wij vormen samen Eetteam het Gooi: een multidisciplinair samenwerkingsverband voor kinderen van 0-12 jaar met selectief eetgedrag en functionele buikpijn.

Corinne van Acht, diëtist Voedingsadviesbureau Food and Welness

Samenwerking met… de huisartsSinds ik mijn praktijk heb in het nieuwe Medisch Centrum Maarssen-dorp heb ik een heel fijne samenwerking opgebouwd met de huisartsen, POH’s en assistentes. Voor mijn werk inhoudelijk wil ik in het bijzonder de samenwerking met Eugenie Hodes (huisarts) noemen. Zij heeft mij betrokken bij tal van samenwerkingsprojecten, waaronder een projectgroep ouderenzorg en een projectgroep voor palliatieve zorg. Door deze projecten ontmoet ik veel verschillende zorgverleners in Maarssen, waardoor ik nu veel beter andere zorgverleners kan betrekken bij de zorg van deze groep cliënten. Elkaar vinden, leren kennen en samenwerken staat centraal. En dat komt de zorg voor de cliënten ten goede. Bovendien levert het nog meer plezier op in mijn werk.

Manon Bak, diëtistenpraktijk Manon Bak

Samenwerking met… de kinderarts


Als zelfstandig kinderdiëtist werk ik al jaren samen met een van de kinderartsen met aandachtsgebied kindergastero-enterologie (IJsselland ziekenhuis, Capelle ad IJssel). We hebben sinds enkele jaren een combinatie spreekuur opgezet waarbij jaarcontroles van de kinderarts m.b.t. coeliakie gecombineerd worden met een gesprek met mij als kinderdiëtist. Na elk spreekuur worden de kinderen besproken. Kinderen en ouders bespreken vaak andere zaken met de kinderarts dan met de diëtist. Voordeel van deze samenwerking is dat de huisarts een gezamenlijke terugrapportage ontvangt, hetgeen de administratieve lasten voor de diëtist aanzienlijk vermindert. De huisarts krijgt zo een completer beeld van zijn patiënt. Ander voordeel is dat vervolgafspraken op elkaar afgestemd worden, bijvoorbeeld als een kind tussentijds terug gezien moet worden. Dit kan nodig zijn als er sprake is van een afbuigende groei (daling of stijging), als antistoffen zijn gestegen of als er sprake is van obstipatie. Deze constructie is een win-win situatie voor ons als zorgverleners maar ook voor ouder/kind qua tijdsinvestering binnen een vaak volle gezinsagenda. Als traditie probeer ik altijd een glutenvrij recept uit zodat kinderen dit kunnen proeven en ervaren dat zelf bakken smakelijk, goedkoper en niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zo staan de kinderen even positief in de schijnwerpers. Door deze vorm van zorg voelt men zich serieus genomen. 

Ingrid Mimpen, Diëtistenpraktijk Voeding & zo

Samenwerking met… het Centrum voor Jeugd en Gezin


Als zelfstandig kinderdiëtist werk ik regelmatig samen met jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen van Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond (regio Rotterdam en omstreken).

Als een kind met overgewicht of ondergewicht/afbuigende groei of eetproblemen verwezen is voor dieetbehandeling, komt het regelmatig voor dat dit kind al langer in beeld is bij het CJG. Dit is het geval als er meerdere zorgen zijn binnen dit gezin. Door afstemming met consultatiebureaumedewerkers rondom ‘wie doet wat’, wordt voorkomen dat ouders overvraagd worden door een veelheid aan afspraken bij verschillende zorgverleners. Gezien de beperkte tijd dieetadvisering, vanuit het basispakket, is het prettig dat een kind bijvoorbeeld voor tussentijdse monitoring van groei bij het CJG kan komen. 

Bevindingen worden met elkaar bedeeld (via zorgmail, siilo of telefonisch) zodat behandeling daarop afgestemd kan worden; uiteraard met medeweten en toestemming van ouders. De inhoudelijke advisering vindt door mij plaats waardoor het CJG zich op andere zaken binnen het gezin kan richten en inzet van tijd efficiënter wordt benut. In het verleden kwam het wel eens voor dat een kind een week voor afspraak met de kinderdiëtist door het CJG al gezien was. Dan werden adviezen gegeven die niet of nauwelijks op elkaar waren afgestemd. Samenwerking met andere zorgprofessionals is essentieel. Voeding/dieetbehandeling is vrijwel altijd onderdeel van een totaal zorg/behandelplan. Elkaar kennen en afweten van elkaars werkzaamheden in de regio is daarbij belangrijk.

Ingrid Mimpen, Diëtistenpraktijk Voeding & zo

Samenwerking met… de MDL-artsDe MDL-arts is als medisch specialist de perfecte samenwerkingspartner van de diëtist. In het Flevoziekenhuis is er een intensieve samenwerking tussen de vakgroep MDL en diëtetiek. Vooral in de diagnostische fase en de acute ziektefase zijn er zowel klinisch als poliklinisch korte lijnen tussen de arts en diëtist om de voedingstoestand van de patiënten zo optimaal mogelijk te krijgen of te houden. Bij patiënten met IBD is goede samenwerking en afstemming tussen arts, verpleegkundig specialist en diëtist belangrijk. Daarom is de diëtist wekelijks onderdeel van de grote visite op de verpleegafdeling en worden patiënten met complexe casussen door de diëtist en arts samen op het spreekuur gezien. Juist in de periode rondom diagnose of bij ernstige exacerbatie kan door tijdige signalering en behandeling voor iedereen het beste resultaat worden bereikt. Jaarlijks wordt in mijn ziekenhuis een IBD-middag georganiseerd waar patiënten met hun behandelaren in gesprek kunnen gaan over alle nieuwe ontwikkelingen binnen de behandeling. Natuurlijk is de diëtist deze middag ook als behandelaar aanwezig. De aanmeldingen voor de middag dit najaar liepen storm. De inschrijving moest vroegtijdig gesloten worden omdat de maximale capaciteit was bereikt. En welke behandelaar wil de meerderheid van de patiënten spreken deze middag? De diëtist! Wat de MDL-arts daarvan vindt? Helemaal niet erg. Zij zijn erg blij met een goede medebehandelaar aan hun zij.

Elles de Bruin, Hoofd Diëtetiek FlevoziekenhuisLees ook:De Dag van de Diëtist 2022 op onze informatiepagina