Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDiëtisten tevreden over hun vak: werkdruk hoog; erkenning, beloning en administratiedruk kan beter
NVD-werktevredenheidsonderzoek 2023

Diëtisten tevreden over hun vak: werkdruk hoog; erkenning, beloning en administratiedruk kan beter

Dinsdag 18 april 2023Afbeelding Diëtisten tevreden over hun vak: werkdruk hoog; erkenning, beloning en administratiedruk kan beter

Het merendeel van de ondervraagde diëtisten vindt het eigen vak leuk en uitdagend. Ook zijn de meesten daarover zelfverzekerd: ‘Ik ben (erg) goed in wat ik doe’. Dit komt naar voren in het werktevredenheidsonderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Diëtisten in april uitvoerde. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVD in de Reehorst in Ede op 18 april.

Positief in de uitkomsten van het onderzoek is dat veel diëtisten vinden dat het redelijk tot best wel heel goed gaat met hun werk. Minpunten zijn de regeldruk en administratie. 81 procent van de ondervraagden ervaart werkdruk. Het merendeel is daarbij (redelijk) tevreden over zijn salaris, 36 procent geeft echter aan ontevreden te zijn over de beloning. Dit is het gemiddelde van zowel eerste- als tweedelijnsdiëtisten.

Meer waardering

Gevraagd naar de mogelijkheden tot verbetering, geven diëtisten in de eerste lijn aan dat ze graag meer vergoeding wensen voor (nu vaak gratis) multidisciplinair overleg. Ook zouden ze graag minder administratieve lasten hebben en meer tijd voor de patiënten.

Diëtisten werkzaam binnen ziekenhuizen, academische centra en instellingen geven eveneens aan graag meer tijd te hebben voor hun patiënten. Ook klinkt daar de roep voor een hogere beloning volgens het FWG en scoort als hoogste: meer erkenning voor hun vak.

Diëtisten over hun vak:

83 procent van de ondervraagden vindt het diëtistenvak leuk en uitdagend en 83 procent is zelfverzekerd over de uitoefening van zijn/haar vak.

IZA en GALA

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waarin de toekomstige beleidslijnen van de gezondheidszorg in Nederland worden beschreven, zijn nog niet heel bekend bij de ondervraagde diëtisten. Van GALA vraagt circa 45 procent van de ondervraagden zich af wat het is. Het IZA is een stuk bekender, zo’n 16 procent weet niet wat het is.

Ruim de helft van de diëtisten geeft bij het IZA aan dat ze hopen dat het akkoord de kansen voor diëtisten verbetert.

Enquête werktevredenheidsonderzoek

Voor het werktevredenheidsonderzoek 2023 ondervroeg de NVD ruim 300 diëtisten in verschillende lijnen (60 procent eerste lijn, 40 procent instellingen). Onder hen zijn zowel NVD-leden als niet-leden. De meeste ondervraagden werken parttime. 45 procent werkt al langer dan 20 jaar als diëtist, 55 procent korter. 59 procent is onder de vijftig jaar en 41 procent erboven.