Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDag van de Diëtist 2022: open brief aan zorgcollega’s in Nederland
Van het bestuur

Dag van de Diëtist 2022: open brief aan zorgcollega’s in Nederland

Maandag 19 september 2022Afbeelding Dag van de Diëtist 2022: open brief aan zorgcollega’s in Nederland

Beste zorgcollega,

In het nieuwe gezondheidsakkoord IZA zijn krachtige uitgangspunten geformuleerd. Hiermee kan de zorg ontlast worden.  We hopen dat binnenkort alle zorgpartijen voldoende vertrouwen hebben om zich achter het akkoord te kunnen scharen.

Wij zijn klaar voor de toekomst

We schrijven u omdat we vandaag onze dag, de Dag van de Diëtist 2022 vieren. Het thema dit jaar is samenwerken. Voeding is de basis van leven en voedingszorg draagt bij aan gezondheid en kwaliteit van leven. De komende jaren pakken diëtisten hun verantwoordelijkheid vanuit de IZA-opdracht graag op. Voeding en voedingszorg spelen een belangrijke rol. In onze visie ‘De Diëtist en de Diëtetiek in 2030‘ beschrijven we hoe we dat gaan doen.  In onze factsheet beschrijven we onze werkvelden en in welke werkvelden we nu al het verschil maken.

We doen al veel samen

Onze rol binnen het nieuwe gezondheidsakkoord kunnen we alleen goed invullen als we dat doen in samenwerking. Dichtbij mensen, aan het bed, in de spreekkamer of in de wijk.; we doen het al dagelijks. Via onze zorgzoeker ‘Vind een Diëtist’ zijn een groot aantal diëtisten, met hun specifieke aandachtsgebied, goed te vinden. Daarnaast werken steeds meer diëtisten samen binnen zorggroepen en paramedische samenwerkingsverbanden.

Op beleidsniveau werken we ook al met veel zorgpartijen samen. Binnen verschillende medische richtlijnen, waarvan een overzicht te vinden is op onze website, is op basis van de ‘NVD Zorgmodule Voeding‘ voeding en voedingszorg goed verankerd.  Via www.artsenwijzerdietetiek.nl  is voor u inzichtelijk wanneer wij in beeld komen. En belangrijk: we zijn partner, ondertekenaar of ondersteuner van heel veel onderzoekstrajecten in de zorg en het leefstijldomein.

Partnerships bouwen

We hebben een stevige basis om de samenwerking vanuit de IZA-doelen meer intensief vorm te geven. Tegelijkertijd realiseren we ons dat samenwerking niet vanzelf gaat. Financiële kaders en gemeenschappelijke doelstellingen geven richting, maar dan zijn we er nog niet. We geloven dat we het ‘als veld’ kunnen oppakken, maar we denken ook dat er veel aandacht moet komen voor het vakkundig bouwen van stevige netwerken en gelijkwaardige partnerships.

Op het pad door het bos zullen we samen beren tegenkomen. Maar we zijn er van overtuigd dat we elkaar kunnen vinden vanuit gemeenschappelijke waarden. Vanuit de belofte die we allemaal op onze eigen manier aan onszelf en de medemens hebben gedaan toen we besloten om in de zorg aan het werk te gaan. 

We hopen elkaar vaak te treffen de komende jaren, daar zien we naar uit.

Met vriendelijke groet.

Namens de leden van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Ira van der Plas, voorzitter NVD

Bianca Rootsaert, directeur NVD