Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackALV en congres Verandering mij ‘n zorg?!

ALV en congres Verandering mij ‘n zorg?!

Maandag 25 april 2022Afbeelding ALV en congres Verandering mij ‘n zorg?!

Ruim 200 enthousiaste diëtisten namen afgelopen 12 april deel aan de Algemene Ledenvergadering van de NVD en het NVD-jaarcongres. Sinds de coronapandemie voor het eerst weer live, in de Rijtuigenloods in Amersfoort. In de pauzes en tijdens de lunch van de ALV en het jaarcongres konden de aanwezigen de informatiemarkt van bedrijven bezoeken.

In de ochtend vond de algemene ledenvergadering plaats. Het voltallige NVD-bestuur en de directie waren aanwezig om toelichting te geven op de te behandelen onderwerpen. Hiervan waren de belangrijkste de NVD-begroting 2022 en de meerjarenbeleidsplannen 2022-2025. De aanwezige leden stemden in met de nieuwe NVD-plannen en de begroting voor de komende jaren.

Krapte op arbeidsmarkt

Tijdens de algemene ledenvergadering werd even ingegaan op de krapte op de arbeidsmarkt van diëtisten. Er is te veel werk voor te weinig diëtisten, werd geconstateerd, want in de eerste lijn is soms al sprake van wachtlijsten. Wat te doen aan wachtlijsten voor cliënten en patiënten, en hoe deze kenbaar te maken bij zorgverzekeraars? Raoul Buiter stelde hierover deze vraag en Karen Plantinga van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), lichtte toe hoe de NVD dit probleem onder de aandacht brengt van stakeholders en overheid.

Vind een diëtist

NVD-directeur Bianca Rootsaert sprak tijdens de ALV haar dank uit voor het NVD-team, vertegenwoordigers van de NVD-commissies, NVD-werkgroepen en de kennisnetwerken voor het leveren van input voor het meerjarenbeleidsplan. Ook kondigde ze aan dat de ‘zorgzoeker’ Vindeendietist per 12 april live is gegaan. Via deze site zijn alle diëtisten op aandachtsgebied en adres te vinden voor patiënten, samenwerkingspartners en doorverwijzers. Wie als diëtist via deze site gevonden wil worden, moet zijn of haar gegevens zelf in de site invoeren. Daarvoor is een instructie ontwikkeld.

Dietist.nl

‘We gaan in 2022 ook werken aan een nieuwe site dietist.nl’, kondigde Bianca Rootsaert verder aan. ‘Hierdoor weet heel Nederland straks wat een diëtist is en doet. Ook gaan we de komende jaren leden faciliteren en ondersteunen bij het opdoen van kennis, via onze NVD Academy; bij onderzoek, dataregistratie- en uitwisseling en bij samenwerken met elkaar en andere zorgverleners dwars door de zorglijnen heen.’

De belangrijkste punten van de ALV op een rijtje:

 • Er wordt in september een nieuwe procedure gestart voor een nieuwe bestuursvoorzitter van de NVD
 • De nieuwe visie van de NVD is vertaald naar het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 en het Jaarplan 2022. Deze werden beiden gepresenteerd door NVD directeur Bianca Rootsaert.  
  De plannen en de meerjarenbegroting zijn goed ontvangen en aangenomen door de ALV.
 • De tool ‘Vind een diëtist’ werd voor het eerst gepresenteerd. De tool is nu live en moet de komende periode gevuld worden door de leden met werkgegevens. Hiervoor wordt een instructiefilm verstuurd. De komende tijd gaat er een campagne lopen om de tool verder onder de aandacht te brengen en de leden te stimuleren hun gegevens in te vullen.
 • De contouren van de nieuwe website voor cliënten en patiënten Diëtist.nl werden gepresenteerd. De komende maanden gaat hier hard aan gewerkt worden.
 • Bianca Rootsaert gaf een update over de stand van zaken rond het project regionalisatie.
 • Contributie 2023:
  – De jaarcontributie zal in 2023 wederom geen verhoging kennen, maar wordt alleen geïndexeerd. Omdat in Nederland een hoge inflatie te verwachten is hanteren we voor 2023 niet de reguliere indexatie norm CPI, maar maximeren het bij voorbaat op 2,5 %. Het zou niet fair zijn om de daadwerkelijke inflatie te hanteren.  Mocht de inflatie onder de 2,5% op basis van norm CPI zijn dan zullen we natuurlijk dat lager percentage hanteren.
  – Overige lidmaatschappen zullen eveneens geïndexeerd worden met indexatie maximaal 2,5 %
  -Voor leden werkzaam bij instellingen en wiens CAO-belangen behartigd worden door FBZ zal eenzelfde bijdrage van 27,50  in rekening worden gebracht. (afdracht FBZ en rechtshulp) als in 2022

Congres Verandering mij ’n zorg?!

In de middag vond het NVD-jaarcongres Verandering mij een Zorg?! plaats. De presentaties zijn terug te vinden via de website. Ingegaan werd op de nieuwe NVD-visie De diëtist en de Dietetiek 2030. Ede Steen van de Reputatiegroep benadrukte het belang van het uitdragen van een visie. ‘Wat bepaalt je reputatie? Niet alleen wat je zelf communiceert, maar vooral ook je gedrag’, bracht zij naar voren. Volgens Ede is reputatie wat anderen over je zeggen. Met de visie in de hand kunnen diëtisten dagelijks de boodschap naar voren brengen die het vak versterkt.

Gezondheidsraad en diabetes type 2

De vicevoorzitter van de Gezondheidsraad Marianne Geleijnse lichte het recente advies van de raad toe over diabetes type 2 en de Richtlijnen goede voeding. Na afloop ging ze in gesprek met een groepje diëtisten. Ze benoemde expliciet de rol van de diëtist, als een anker voor goede voedingszorg en adequate informatie rondom voeding. “Belangrijk dat de diëtist verankerd is in het beleid de komende jaren’”,  zo benadrukte Geleijnse.

Perhabilitatie

Ook spreker Baukje van den Heuvel, chirurg van de Radboud Universiteit, benoemde de rol van de diëtist, maar dan bij prehabilitatie. Er ligt volgens haar een schat aan mogelijkheden voor de diëtist om de regie te nemen in de rol van voeding bij prehabilitatie. Ze beschreef wat de impact is van voedingszorg en beweging bij darmoperaties aan de hand van besparing op bijvoorbeeld ligdagen in het ziekenhuis. Door haar en het team van Fitforsurgery wordt de komende tijd hard gewerkt aan structurele financiering en opname in de basiszorg van prehabilitatie.

Samen beslissen

Onderzoeker Haske van Veenendaal gaf tijdens het congres een master class over Samen Beslissen. Hij lichtte deze techniek toe die de komende jaren centraal staat in de zorg. In een casus met acteurs maakte Haske duidelijk dat Samen Beslissen echt een stap verder gaat dan motivational interviewing.  Dit jaar zal de NVD Academy hier scholingsaanbod op ontwikkelen.

Verandering

Sociaal-psychoog Cornell Vernooij verzorgde de afsluitende lezing van het NVD-jaarcongres dat in het teken stond van verandering. Hij ging aan de hand van wetenschappelijk onderzoek in op hoe je brein geconditioneerd is, op doen wat je altijd deed. En waarom verandering dus zo ingewikkeld is. Voor jezelf, maar ook voor je patiënten of cliënten. Door het mechanisme te herkennen ben je beter voorbereid op verandering. Dat is voor zinnig advies voor iedereen die in de zorg werkt en waar verandering een constante geworden is.

Op 18 april 2023 hopen we je weer te zien tijdens onze volgende ALV en Jaarcongres. Zet deze datum vast in je agenda; meer informatie volgt zo snel mogelijk.