Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackOp naar echte preventie!

Op naar echte preventie!

Maandag 18 september 2023Afbeelding Op naar echte preventie!

De laatste jaren zien we binnen de gezondheidszorg een draai naar preventie. In ieder geval op papier en dat is een goede eerste stap.

Als je op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit zoekt naar preventie; staat daar o.a. het volgende:

‘Er is al heel veel mogelijk op het gebied van preventie binnen onze huidige prestaties en tarieven. Als onze regels hiervoor nog geen ruimte bieden, dan ontwikkelen we samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars nieuwe regels’.

Er wordt gesproken over geïndiceerde (voorkomen dat iemand ziek wordt) en zorggerelateerde preventie (voorkomen van complicaties bij mensen die al ziek zijn). En dat is in mijn ogen een glijdende schaal, aangezien het dan al snel wegdrijft van echte preventie.

Want echte preventie is zorgen dat mensen niet ziek worden. Idealiter zouden wij zorgverleners betaald moeten worden aan de hand van de aantallen patiënten die gezond zijn in je praktijk. Dat is een mooie droom. Maar de keerzijde is dat mensen met een grote kans op gezondheidsproblemen waarschijnlijk geweerd zouden worden in verschillende praktijken. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Echte preventie is zorgen dat mensen zo lang mogelijk goed kunnen functioneren zonder medicatie. Dus niet zorgen dat je darmproblemen of overgewicht aanpakt met medicatie, maar zorgen dat je de medicatie niet nodig hebt. Door mensen te laten inzien dat voeding meer is dan een eerste levensbehoefte. Dat ze voeding gaan zien als een middel om gezond te worden en te blijven. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we regelgeving vanuit de overheid voor nodig. Met regels voor (of eigenlijk tegen) reclame, met het indammen van het aanbieden van fastfood op straat en stations, met het doorberekenen van zorgkosten aan fastfoodaanbieders… en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Binnenkort mogen we weer naar de stembus en komt er een nieuwe regering. Laten we hopen dat  die de Nederlandse bevolking gaat helpen met het verkrijgen van een gezonde levensstijl, zodat medicatie niet of minder nodig is. En dat ze ons de rol toebedelen waar we goed in zijn: het helpen van mensen met voeding als middel om gezond te worden of te blijven.

Iedereen snapt dat dat in beginsel niet lukt in de 3 uur die patiënten daarvoor beschikbaar hebben in het basispakket. De NVD heeft in haar inbreng voor de verkiezingsprogramma’s al een schot voor de boeg gegeven: het aantal uren moet omhoog. Dat één van de politieke partijen hierover al in gesprek is gegaan met ons, geeft aan dat er interesse is in wat we doen. Dus ik hoop dat de Nederlandse Zorgautoriteit de woorden ‘Als onze regels hiervoor nog geen ruimte bieden, dan ontwikkelen we samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars nieuwe regels’, om gaat zetten in daden de komende kabinetsperiode.

Afbeelding voor Petra Wilting

Petra Wilting

Diëtistenpraktijk De Juiste Lijn en voorzitter Commissie Eerste Lijn van de NVD.