Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Artikelenmisc/arrow-dots-blackDe slechte voedingstoestand van post IC-patiënten en de verbeterpunten
Inzending NVD Scriptieprijs 2023 - Onderzoek in de praktijk

De slechte voedingstoestand van post IC-patiënten en de verbeterpunten

Maandag 5 februari 2024Afbeelding De slechte voedingstoestand van post IC-patiënten en de verbeterpunten

Uit onderzoek blijkt dat post IC-patiënten de aanbevolen hoeveelheden eiwitten en calorieën lang niet altijd halen (Beumeler, 2022). Vera-Lou Gemser van de Hanze Hogeschool Groningen deed er een kwalitatief onderzoek naar in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Met haar onderzoek dong ze mee naar de NVD Scriptieprijs 2023.

IC-patiënten bevinden zich vaak beademd in een katabole staat waarbij ze veelal stilliggen. Hierbij ontstaat bij hen een sterke spierafbraak. Voor het herstel en het opbouwen van de spieren hebben IC-patiënten echter een hogere behoefte aan eiwitten en calorieën. Om erachter te komen welke factoren de inname van calorieën en eiwitten beïnvloeden werd een kwalitatief onderzoek opgezet. Het ging om post IC-patiënten die minimaal 48 uur aan de beademing hebben gelegen.

Voor het onderzoek werd gekeken naar de wetenschappelijke literatuur, informatie uit een focusgroep van post IC-patiënten en interviews met zorgmedewerkers, te weten een intensivist, diëtist, IC-verpleegkundige en fysiotherapeut, allen werkend in het MCL. Daarbij lag de focus op de factoren die invloed hebben op het wel of niet behalen van de aanbevolen calorie- en eiwitinname van post IC-patiënten die minimaal 48 uur aan de beademing hebben gelegen.

Methode

Voor de literatuurstudie werd met de zoekstring in totaal 114 artikelen gevonden, daarvan werden er 7 meegenomen in de literatuurstudie. Vanuit het MCL kwam er een bestand vrij met daarin 40 post IC-patiënten die gevraagd mochten worden voor een focusgroep. Van de 40 patiënten gaven vier aan mee te willen doen aan dit onderzoek. De patiëntenpopulatie van de focusgroep waren vier mannen die twee jaar geleden op de IC hebben gelegen in het MCL. De focusgroep met de patiënten en de interviews met de professionals waren semigestructureerd.

Resultaten

Uit dit onderzoek is gebleken dat de kennis over een goede voeding na IC-opname bij de professionals en patiënten laag is. Ook spelen andere factoren zoals verminderde eetlust, smaakverandering en (snellere) vermoeidheid bij patiënten een rol. Daarbij lijken ook cognitieve factoren zoals een slecht geheugen, een rol te spelen bij de slechte inname. Veel IC-patiënten kunnen last krijgen van angst of depressie, dit heeft invloed op de voedingsinname. Verschillende sociale factoren kunnen ook de inname beïnvloeden. De resultaten zijn weergegeven in afbeelding 1.

Conclusie

Er zijn veel factoren die de inname van de post IC-patiënten beïnvloeden, dit onderwerp verdient dan ook meer aandacht. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden na de voedingszorg van de post IC-patiënten en hoe we deze zorg kunnen verbeteren zowel in het ziekenhuis als wanneer de patiënten weer naar huis gaan.

Aanbevelingen in de praktijk

Mijn aanbevelingen zijn om betere adviezen te geven rondom energie- en eiwitrijke voeding en de diëtist vaker in te schakelen bij post IC-patiënten. De eerste stap is om alle IC-patiënten bij ontslag een informatief boekje mee te geven met voedingsadviezen. Zo kost dit geen extra tijd voor zorg professionals, kunnen de patiënten die geregeld thuis doorlezen en kan ook de partner de adviezen doorlezen.

Legenda: Grijs: literatuur; Oranje: patiënten; Blauw: zorgverleners.

Afbeelding 1: Resultaten interviews en literatuur onderzoek.

Auteur: Vera-Lou Gemser, v.gemser@st.hanze.nl.

Literatuur

Beumeler, Lise F.E. Edith Visser Hanneke Buter Gerjan J. Navis Christiaan Boerma Tim van Zutphen.01-12-2022. Inadequate protein and energy intake in Intensive Care Unit survivors during the first year of recovery: the Frisian Aftercare cohort study. YCLNU-D-22-02253 (2).pdf

Chapple, L. S., Weinel, L. M., Abdelhamid, Y. A., Summers, M. J., Nguyen, T., Kar, P., Lange, K., Chapman, M. J., & Deane, A. M. (2019). Observed appetite and nutrient intake three               months after ICU discharge. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 38(3),1215–1220.     https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.002

Fadeur, M., Preiser, J. C., Verbrugge, A. M., Misset, B., & Rousseau, A. F. (2020). Oral               Nutrition             during and after Critical Illness: SPICES for Quality of Care!. Nutrients12(11),  3509.  https://doi.org/10.3390/nu12113509

Moisey, L. L., Merriweather, J. L., & Drover, J. W. (2022). The role of nutrition rehabilitation in the    recovery of survivors of critical illness: underrecognized and underappreciated. Critical care (London, England)26(1), 270.  https://doi.org/10.1186/s13054-022-04143-5