Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNieuwe richtlijn Voeding op de ic
Intensive care

Nieuwe richtlijn Voeding op de ic

Dinsdag 26 maart 2024Afbeelding Nieuwe richtlijn Voeding op de ic

Voor intensivisten, internisten, anesthesiologen, ic-verpleegkundigen, chirurgen en diëtisten is een richtlijn ontwikkeld over voeding op de intensive care (ic). Vanuit de NVD hebben diëtisten Manon Mensink en Suzanne ten Dam in de werkgroep gezeten.

Het doel van deze nieuwe richtlijn is bij te dragen aan een betere en meer uniforme verstrekking van voeding bij volwassen patiënten op de ic. Hiervoor zijn algemene voedingsaanbevelingen opgesteld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Als er ziekte-specifieke informatie bekend is en die afwijkt van het advies voor ‘algemene’ ic-patiënten zijn er, waar relevant, sub-aanbevelingen opgesteld.

ESPEN-richtlijn

Er zijn recente richtlijnen ontwikkeld door de Europese voedingsorganisatie ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). De Nederlandse richtlijn besteedt aandacht aan een aantal specifieke onderwerpen die volgens de werkgroep onvoldoende in de ESPEN-richtlijn aan bod komen of minder goed aansluiten bij de Nederlandse praktijk. Voor patiënten komt er informatie op Thuisarts.

Onderwerpen

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Contra-indicaties enterale voeding
  • Starten met parenterale voeding
  • Maagretentie routinematig meten
  • Prokinetica
  • Postpylorische voeding
  • Vezels
  • Energiemetabolisme monitoren
  • Eiwitten bij nierinsufficiëntie
  • Randvoorwaarden optimale voedingstherapie

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van Nederlandse vereniging voor Intensive care (NVIC), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de internisten (NIV), anesthesiologen (NVA), chirurgen (NVvH), diëtisten (NVD), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en FCIC/IC-Connect. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

We bedanken Manon Mensink en Suzanne ten Dam voor hun bijdrage!