Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-blackIk werk al multidisciplinair in mijn wijk, waarom is regionale netwerkvorming dan nodig?

Ik werk al multidisciplinair in mijn wijk, waarom is regionale netwerkvorming dan nodig?

Het zorglandschap verandert continu. De huidige ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak, waarbij paramedici samenwerken met andere zorgaanbieders in de regio, zowel op wijkniveau als op regieniveau. In toenemende mate wordt door regionale overleggen (zgn. ‘regeltafels’) bepaald hoe het zorgaanbod in de regio eruit komt te zien, hoe deze zorg georganiseerd wordt en hoe deze zorg bekostigd gaat worden. Het is noodzakelijk dat paramedici, naast bijv. de huisartsen, ziekenhuizen en gemeente, een serieuze gesprekspartner worden in dit regionale overleg. Dit kan alleen als er een regionaal netwerk bestaat dat gemandateerd is om afspraken te maken namens paramedici in die regio.

Klik hier voor meer informatie.