Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackDNN – Diëtisten Nierziekten Nederland

DNN – Diëtisten Nierziekten Nederland

De DNN is de vereniging waar alle diëtisten werkzaam op het gebied van de nefrologie in Nederland bij aangesloten zijn. Het doel van de DNN is het geven van een eenduidige en optimale dieetbehandeling aan patiënten met een nefrologische aandoening en het uitdragen en implementeren van relevante actuele inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van deze dieetbehandeling. Alle vragen van betrokken disciplines intra- en extramuraal ten aanzien van diëtetiek bij nierziekten kunnen bij de DNN worden neergelegd.

Criteria voor deelname aan het netwerk

Het lidmaatschap is bedoeld voor diëtisten met nefrologie/nierziekten als specifieke deskundigheid/aandachtsgebied en die werkzaam zijn in de nefrologie.

Beroep- en vakontwikkeling

  • DNN is betrokken bij de ontwikkeling van de post-HBO cursus Voeding en nierziekten (HAN-VDO). Daarnaast verzorgt de DNN extra scholingen voor DNN-leden waardoor diëtisten werkzaam in dit gebied op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen en over de juiste competenties beschikken.
  • De DNN heeft aanvullende kwaliteitscriteria opgesteld voor de diëtist gespecialiseerd in de behandeling van nierziekten. Diëtisten die hieraan voldoen zijn in een register opgenomen. Het register is te raadplegen op www.dietistennierziekten.nl

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

  • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek op nefrologisch gebied.
  • Het onderbouwen van het diëtistisch handelen met de hoogste mate van beschikbaar bewijs uit wetenschappelijk onderzoek.
  • Het opstellen en up-to-date houden van landelijke, waar mogelijk evidence-based, dieetbehandelrichtlijnen
Afbeelding DNN – Diëtisten Nierziekten Nederland

Alles van DNN – Diëtisten Nierziekten Nederland