Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackWijziging betaling GGZ-behandeling

Wijziging betaling GGZ-behandeling

Vrijdag 29 oktober 2021Afbeelding Wijziging betaling GGZ-behandeling

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit heeft soms gevolgen voor de patiënt.

Het eigen risico

Ggz-behandelingen voor patiënten ouder dan 18 jaar worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten patiënten eigen risico betalen.
De zorgverzekeraar berekent dit per kalenderjaar. Een kalenderjaar is van 1 januari tot en met 31 december.

Zo gaat het nu

Nu krijgt de zorgverzekeraar aan het einde van een traject, maar soms ook pas een jaar later, één rekening met daarin alle onderdelen van de behandeling. De zorgverzekeraar kijkt naar de startdatum van de behandeling om te bepalen bij welk kalenderjaar de rekening hoort. Als de zorgverzekeraar de rekening betaalt, kijkt hij of het eigen risico voor dát kalenderjaar al was opgemaakt. Een voorbeeld: een patiënt heeft in oktober, november en december 2020 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2021. In januari en februari zijn er nog 4 gesprekken. Dan is de behandeling klaar. Alle 12 gesprekken staan op dezelfde rekening die in maart 2021 naar de zorgverzekeraar gaat. Die kijkt naar de startdatum van de behandeling. Die was in oktober 2020. De rekening telt mee voor het eigen risico van 2020.

Zo gaat het vanaf 2022

In het zorgprestatiemodel worden ggzbehandelingen niet meer als traject afgerekend. De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan. De zorgverzekeraar telt de activiteiten die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Een voorbeeld: een patiënt heeft in 2022 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2023. In 2023 heeft hij 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2023.

Wat merkt de patiënt?

Wat deze verandering betekent voor het eigen risico, verschilt per patiënt. Het hangt bijvoorbeeld af van het moment van de behandeling in het kalenderjaar en van hoeveel eigen risico de patiënt al heeft betaald.

De patiënt merkt geen of weinig verschil als:

  • De patiënt meerdere jaren in zorg is en blijft. Dan bracht de zorgverzekeraar al ieder jaar het volledige eigen risico in rekening bij de patiënt.
  • Een behandeling binnen één kalenderjaar klaar is. Zo’n behandeling valt zowel in het oude als in het nieuwe systeem onder het eigen risico van dat kalenderjaar.

De patiënt kan veranderingen in het eigen risico merken als:

  • De behandeling over een jaargrens van 31 december heen gaat. Bijvoorbeeld als de patiënt in 2022 nieuw in zorg komt en de behandeling doorloopt in 2023. Als de patiënt in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening, zowel in 2022 als in 2023.

Meer informatie en tips kun je vinden in deze factsheet.