Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackWaarde van domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding bij ouderen bekend
Iedere geïnvesteerde euro levert € 3,27 op

Waarde van domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding bij ouderen bekend

Donderdag 26 oktober 2023Afbeelding Waarde van domeinoverstijgende netwerkaanpak ondervoeding bij ouderen bekend

De Social Return On Investment (SROI) ‘Over de waarde van zorg bij ondervoeding van (kwetsbare) ouderen’ laat zien dat een investering van €1 over 5 jaar een maatschappelijk rendement op levert van €3,27.

De investering in deze aanpak, bestaande uit bewustwording, scholing en maken van regionale samenwerkingsafspraken, loont. De domeinoverstijgende netwerkaanpak van ondervoeding bij ouderen leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven van ouderen, een besparing van de zorgkosten door o.a. minder/kortere ziekenhuisopname, minder wijkverpleging en uitstel van opname in het verpleeghuis. Met deze SROI analyse, op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk, draagt het Kenniscentrum Ondervoeding bij aan de dialoog over passende zorg voor ouderen.

Meer aandacht voor ondervoeding nodig

Ondervoeding bij ouderen krijgt in tegenstelling tot ‘overvoeding’ maar weinig aandacht. Onterecht. Een (hoog risico op) ondervoeding komt voor bij 8,5% van alle thuiswonende 65-plussers en bij 16% van de thuiswonende kwetsbare 65-plussers, zoals ouderen met thuiszorg, slechte eetlust, of minder mobiel of alleenwonend zijn.

De aanpak van ondervoeding moet hoog op de agenda komen te staan. Het is nu nog te veel een onderschat probleem. We kunnen niet toestaan chronisch zieken en kwetsbare ouderen hun kwaliteit van leven te zien afnemen als gevolg van iets wat vermijdbaar is. Als NVD zetten we ons hiervoor onvermoeibaar in; een optimale voedingsstatus voor kwetsbaren is ons doel. We hebben er nu ook actuele cijfers bij.  Dat de aanpak van ondervoeding ook nog impact heeft op de zorgkosten en daarmee ook op de samenleving is belangrijk om te markeren. Tegen alle beleidsmakers en politici zou ik willen zeggen: “doe met ons mee. We kunnen er niet langer omheen”.

Bianca Rootsaert, directeur NVD

Investeren in domeinoverstijgende aanpak

Ouderen zelf en hun omgeving, professionals in zorg en welzijn, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hebben baat bij een domeinoverstijgende netwerkaanpak van ondervoeding. De investering in deze aanpak loont door toename van de kwaliteit van leven bij ouderen, toename van werkplezier bij professionals in zorg en welzijn, minder kosten ZVW, WLZ en WMO. Iedere geïnvesteerde € 1 levert € 3,27 aan waarde op.

Interventie en toolbox Goed Gevoed Ouder Worden

Naast deze SROI ondersteunt het Kenniscentrum Ondervoeding de implementatie en borging van de aanpak van ondervoeding bij ouderen. Zo biedt het Kenniscentrum de door het RIVM erkende interventie Goed Gevoed Ouder Worden en een toolbox aan met o.a. de signaleringskaart Goed Gevoed Ouder Worden voor het sociaal domein, het Voedingspaspoort en lokaal ontwikkelde instrumenten. Lees hier verder voor de volledige SROI analyse, aanbevelingen en de toolbox ter ondersteuning.