Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackVraag je contributie voor je NVD-lidmaatschap terug
Voor diëtisten in loondienst

Vraag je contributie voor je NVD-lidmaatschap terug

Woensdag 17 april 2024Afbeelding Vraag je contributie voor je NVD-lidmaatschap terug

Werk jij als diëtist in loondienst? Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, de ouderenzorg of een andere zorgorganisatie? Dan kun je je NVD-contributie in veel gevallen terugvragen bij je werkgever. Maak hier vooral gebruik van!

Hoe vraag je je contributie terug?

Je moet zelf in actie komen als je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie. Dit kun je ieder jaar doen. Lever daarvoor het betaalbewijs van de NVD in bij je werkgever. Dat kan gedurende het hele jaar, maar doe het wel voor half november, zodat de werkgever het tijdig met je salaris kan verrekenen.

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?

In verschillende cao’s is wettelijk geregeld dat je werkgever (een deel van) je lidmaatschap voor de NVD vergoedt. Daarnaast is het belangrijk om in je arbeidsovereenkomst of bij je HR-afdeling na te gaan of er nog aanvullende vergoedingen mogelijk zijn. In deze cao’s is het volgende opgenomen:

  • Cao ziekenhuizen: Geef bij je werkgever aan dat je de contributie uit je brutoloon wilt betalen. Vraag dit aan bij de HR-afdeling. Je werkgever mag dit vanuit de cao niet weigeren.
  • Cao UMC: Je werkgever vergoedt het volledige NVD-lidmaatschap. In de cao is opgenomen dat de OR dit in de arbeidsvoorwaarden moet opnemen. Het is hierbij wel van belang dat je het beroep van diëtist uitoefent.
  • Cao VVT: De ondernemingsraad maakt afspraken met je werkgever over de vergoeding van je contributie. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast geldt dat de andere helft nog via de werkkostenregeling gedeclareerd kan worden (dus 50% netto en de resterende 50% via het brutoloon).
  • Cao GGZ: De contributie voor de NVD een verplicht onderdeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit betekent dat je werkgever deze (onbelast) kan vergoeden.
  • CAO gehandicaptenzorg: De vergoeding bedraagt 150 euro per jaar. Daarnaast kun je (het restant van) de contributie eenmaal per jaar uitruilen tegen brutoloon.

Wat betekent betaling van je contributie uit je brutoloon?

Als je iets uit je brutoloon betaalt, wordt het bedrag afgetrokken voordat belastingen worden berekend. De belastingbesparing hangt af van je belastingschijf. Voorbeeld: Als je €430 aan NVD-contributie betaalt en je valt in de belastingschijf van 37,1%, dan levert je een belastingvoordeel op van bijna €160, waardoor je netto meer overhoudt.

Meer weten?

Kijk op de cao-pagina van FBZ (bij de cao die op jou van toepassing is) wat precies is afgesproken over de vergoeding van je contributie. Je kunt ook handige tips bekijken in de contributie-FAQ van FBZ.

Waarom lid worden van de NVD?

Ben je nog geen NVD-lid? Lees dan meer over de voordelen van het lidmaatschap, zoals een gratis abonnement op het NTVD, 10 uur gratis juridische hulp via FBZ en korting op scholingen.