Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackVan visie naar Meerjarenbeleidsplan

Van visie naar Meerjarenbeleidsplan

Maandag 17 januari 2022Afbeelding Van visie naar Meerjarenbeleidsplan

Nu er een stevige visie staat voor de diëtist en de diëtetiek tot aan 2030 gaan we aan de slag met het vertalen van de visie naar een Meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

De eerste stap is de veranderagenda uit de visie vertalen naar beleid. In het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 beschrijven we per werkveld hoe we het een en ander willen aanpakken. De tweede stap is het omzetten van wat is beschreven in het meerjarenbeleidsplan in een Jaarplan 2022.

Ledencommissie NVD Meerjarenbeleidsplan

Een Meerjarenbeleidsplan is de basis van acties en prioriteiten de komende jaren. Het plan wordt vastgesteld op de ALV, maar we willen alleen met een plan komen wat we vooraf met leden hebben doorgesproken. Net als bij het visietraject stellen we een commissie samen met 1 vertegenwoordiger per werkgroep, regiobestuur en netwerk. Dit wordt de ledencommissie NVD Meerjarenbeleidsplan.

Planning

Leden die zich hiervoor, na ontvangst van de uitnodiging, opgeven ontvangen uiterlijk vrijdag 4 februari een linknaar het digitaal document ‘MJB NVD 2022-2025 versie 1. Op 18 februari sluit de reactietermijn. Tijdens een Online bijeenkomst op 22 februari bespreken de commissieleden samen met de NVD het MJB NVD 2022-2025 versie 2. Daarna buigt het bestuur zich over het plan en legt het voor aan de ALV op 12 april a.s.