Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackTweede NVD-leerstoel Diëtetiek, gericht op diagnostiek, interventie, preventie en innovatieve toepassingen
Vacature voor nieuwe, bijzonder hoogleraar Diëtetiek

Tweede NVD-leerstoel Diëtetiek, gericht op diagnostiek, interventie, preventie en innovatieve toepassingen

Vrijdag 11 februari 2022Afbeelding Tweede NVD-leerstoel Diëtetiek, gericht op diagnostiek, interventie, preventie en innovatieve toepassingen

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten roept gepromoveerde diëtisten op voor de invulling van een tweede leerstoel Diëtetiek. De bijzonder hoogleraar zal aangesteld worden bij het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. De leerstoel is gericht op interventie en evaluatie van de dieetbehandeling, interdisciplinaire samenwerking, voeding van de patiënt in de transmurale keten en (geïndiceerde en zorg gerelateerde) preventie.

De onderzoeksvelden van de nieuw aan te stellen bijzonder hoogleraar vloeien voort uit de Kennisagenda Diëtetiek van de NVD en deze sluiten nauw aan bij de thema’s waarop het Radboudumc zich al richt. Ook zal de nieuwe hoogleraar nauw gaan samenwerken met de eerste bijzonder hoogleraar diëtetiek prof. dr. Marian de van der Schueren. Zij sprak in november 2021 haar oratie uit aan de Wageningen University & Research (WUR).

“We zijn ervan overtuigd dat een tweede leerstoel Diëtetiek een belangrijke aanvulling is op deze leerstoel”, zegt Bianca Rootsaert, directeur van de NVD. “Een nadrukkelijke samenwerking tussen de beide hoogleraren is essentieel om te werken aan de verbetering van de methodologie van het voedingsonderzoek en de interventie en evaluatie van de dieetbehandeling van de patiënt gedurende de gehele patiëntreis.”

Evidence based practice en practice based evidence


De Kennisagenda Diëtetiek is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg. Naar aanleiding van dit hoofdlijnenakkoord is het programma Paramedische Zorg van ZonMw vormgegeven dat gericht is op het uitzetten van wetenschappelijk onderzoek. Het doel is het stimuleren van de kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg en aandacht voor substitutie en preventie. Het programma loopt van 2019 tot 2027, waarbij de eerste subsidietoekenningen plaatsvinden van 2020 tot 2023. Het sluit aan bij de uitgangspunten van waaruit diëtisten werken, vanuit evidence based practice en practice based evidence.

Academische vragen leerstoel

De academische vragen voor de leerstoel worden gebaseerd op de geprioriteerde onderzoeksvragen uit de Kennisagenda, waarbij de nadruk ligt op de onderdelen diagnostiek, interventie, inclusief evaluatie, (geïndiceerde en zorg gerelateerde) preventie en innovatieve toepassingen. De vraagstukken kunnen doelgroep- en/of aandoening specifiek vanuit ‘de patiëntreis’ worden aangevlogen en zullen hierbij mede bepaald worden door bestaande en toekomstige samenwerkingspartners.

Aansluiting bij visie

De aanstelling van hoogleraren sluit aan bij de nieuwe visie van de NVD.  In de Visie op de Diëtetiek en de Diëtist in 2030  worden de elementen beschreven die belangrijk zijn voor de verdere profilering, positionering en professionalisering van het vak diëtist. Binnen die visie-elementen nemen ‘innovator en ontwikkelaar van het vakgebied’ en ‘onderzoeker van kwaliteit en effectiviteit’ een belangrijke plaats in. De visie is een herijking van het vak waarbij de kern wordt beschreven van het vak paramedisch diëtist; het streven naar een optimale voedingsstatus en het belang van een gepersonaliseerde dieetbehandeling samen met de patiënt.

Belangstelling?

Ben je  een gepromoveerd diëtist en heb je interesse invulling te geven aan de beoogde leerstoel, dan nodigt de NVD je van harte uit contact op te nemen met Marteke van Beek (mvbeek@nvdietist.nl).

Auteurs

Afbeelding voor Marteke van Beek

Marteke van Beek

Volledige biografie