Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackTerugblik Eerstelijnsbijeenkomsten 2023
Ontwikkelingen gaan snel: de NVD ondersteunt!

Terugblik Eerstelijnsbijeenkomsten 2023

Dinsdag 28 november 2023Afbeelding Terugblik Eerstelijnsbijeenkomsten 2023

In oktober en november heeft de Commissie Eerste Lijn van de NVD op drie verschillende locaties in het land de jaarlijkse NVD Eerstelijnsbijeenkomsten georganiseerd. We kijken terug op drie geweldige avonden met veel interactie en discussie. In Eindhoven, Pesse en Amersfoort namen Saskia Timmer (adviseur digitalisering NVD) en Bianca Rootsaert (directeur NVD) de leden mee in de meest recent ontwikkelingen over digitalisering in de diëtistenpraktijk. Ook presenteerden ze wat de NVD aan het ontwikkelen is. En ze spraken over de impact die regionalisering gaat krijgen op de werkwijze van eerstelijnspraktijken, maar ook van diëtisten in de ziekenhuizen. Vrijblijvend zijn deze ontwikkelingen al lang niet meer.

Digitalisering

Op dit moment organiseert de NVD onder leiding van Saskia Timmer een groot project waarbij we diëtistenpraktijken meenemen om toekomstproof te worden als het gaat om digitalisering van de processen en om implementatie van digitale zorg. Saskia Timmer is adviseur van de NVD en eigenaar van zorginnovatiebureau VOORTS. Ze beschreef de achtergrond van het project en de noodzaak. Binnen afzienbare tijd zullen zorgverzekeraars voorwaarden gaan stellen aan de manier waarop je je praktijk hebt georganiseerd (en dus gedigitaliseerd). Daarom is het belangrijk om iedereen tijdig mee te nemen in de veranderingen die aanstaande zijn. Eenheid van taal en uniforme verslaglegging is de basis voor het goed kunnen uitwisselen van patiënteninformatie met elkaar, de collega’s in de zorg of het sociaal domein en met de patiënt zelf. 

In het project bieden we 90 praktijken de gelegenheid om gratis getraind en geschoold te worden en is er consultancy en begeleiding beschikbaar. Geef je dus snel op zo via bureau@nvdietist.nl.

Regionalisering

Bianca Rootsaert lichtte toe wat de impact is van regionalisering voor de individuele leden en ook dat jezelf organiseren in de regio niet vrijblijvend is. Ze stipte aan dat organiseren ook gaat over positie moeten innemen. Ze nam de leden mee in de financieringsstromen zoals die nu zijn en hoe het in de toekomst gaat worden. Is er nog ketenzorg? Is er nog directe toegankelijkheid? In alle toekomstbeelden die gaan komen staat in ieder geval 1 ontwikkeling centraal. Dat is het vormen van monodisciplinaire netwerken. Hoe de regio zich ook gaat bewegen; samen sta je sterk. De NVD ondersteunt samenwerkingsverbanden, met matchmaking, juridisch advies, trainingen en dienstenpakketten.

Heel veel dank aan de Commissie Eerste Lijn die samen met ons de avonden organiseerden. De leden van de CEL zijn: Miranda Kienhuis, Petra Wilting, Lisette Berkers-Verouden, Petra Altenburg, Simone Groen, Johan Bruijnen en Martine Bos.

Download hier de presentatie (voor leden).