Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackSubsidiebesluit Paramedische samenwerking in de herstelzorg

Subsidiebesluit Paramedische samenwerking in de herstelzorg

Vrijdag 17 juni 2022Afbeelding Subsidiebesluit Paramedische samenwerking in de herstelzorg

Binnen de call Paramedische samenwerking in de herstelzorg is het volgende project gehonoreerd door ZonMw: “The integrated TRansmural Allied health Care model (iTRAC): Development, integration (into clinical practice), and evaluation of a patient-centered, transmural, and integrated allied health care model for patients with complex care needs after hospital admission”. De NVD is consortiumpartner.

Het doel van dit vierjarig project is – in het kort – om met behulp van digitale ondersteuning via cBoards, het triageproces in het ziekenhuis rondom het identificeren van de behoefte aan eerstelijns paramedische nazorg te optimaliseren, gericht te verwijzen naar de paramedische expertisenetwerken in de regio, en samenwerking binnen deze netwerken en tussen paramedici te optimaliseren.

In de komende maanden gaan de voorbereidingen voor de uitvoer van dit project starten. Zo zal er onder andere een promovendus geworven worden, en moeten verschillende voorwaardelijkheden (o.a. de ethische toestemming) geregeld worden.

De beoogd startdatum van dit project is 1 November 2022.