Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackSubsidie voor richtlijn Kwetsbare Ouderen

Subsidie voor richtlijn Kwetsbare Ouderen

Vrijdag 14 januari 2022Afbeelding Subsidie voor richtlijn Kwetsbare Ouderen

De NVD heeft samen met de andere beroepsverenigingen subsidie ontvangen van ZonMW voor de ontwikkeling en implementatie van de evidence-based richtlijn ‘Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen’. We gaan de slag met de belangrijkste knelpunten die in een eerder project zijn bepaald. De subsidie komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg.

Op 1 februari start de richtlijnontwikkeling. De multidisciplinaire richtlijn wordt opgebouwd uit een generiek deel en 6 beroepsspecifieke delen en biedt diëtisten en andere paramedici handvatten om de juiste zorg voor de juiste patiënt te bieden. Ook ondersteunt de richtlijn afstemming en interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners binnen en buiten de paramedische zorg. We werken hierin samen met het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Vereniging voor Oefentherapeuten Caesar en Mensendieck (VvOCM).

Vanuit de NVD zal Marieke Plas de rol van richtlijnontwikkelaar op zich nemen. Samen met een werkgroep van diëtisten en andere betrokken professionals gaan we aan de slag om de wetenschappelijke bewijskracht on te zetten naar aanbevelingen in de praktijk.