Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackSpoedoproep: 7 Praktijkpartners gezocht!

Spoedoproep: 7 Praktijkpartners gezocht!

Maandag 4 oktober 2021Afbeelding Spoedoproep: 7 Praktijkpartners gezocht!

Voor het PAR-EL Allied Health programma zoeken we 7 eerstelijnspraktijken die mee willen werken aan een landelijk onderzoeksproject en die zich vandaag nog willen opgeven. Met je deelname kun je de maatschappelijke participatie van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen verbeteren. Een mooie kans want interprofessioneel samenwerken is de toekomst. Je werkt samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en huidtherapeuten en er wordt gebruik gemaakt van nieuwe mogelijkheden van e-health en wearables. De tijdsinvestering is 40 uur per praktijk per jaar en je ontvangt een financiële vergoeding en ondersteuning

Het PAR-EL Allied Health programma

Het PARamedische Extra Large (PAR-EL) consortium is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen, patiëntvertegenwoordigers, universiteiten, hogescholen en kennisinstituten vanuit de verschillende paramedische disciplines. Voor ons PAR-EL Allied Health programma zoeken we praktijken van paramedische zorgverleners om mee te doen aan ons landelijk onderzoeksproject.

Het doel van het PAR-EL programma is het verbeteren van de maatschappelijke participatie van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen (waaronder CVA, diabetes, COPD en astma, oncologische aandoeningen, reumatische aandoeningen) die – ondanks optimale medische zorg -dagelijks beperkingen ervaren. Door interprofessionele paramedische diagnostiek, continue (thuis)monitoring en behandeling gaan we het fysiek, mentaal, cognitief en sociaal functioneren van deze mensen bevorderen. De interprofessionele samenwerking wordt ondersteund door technologische tools en een gezamenlijke data-infrastructuur. In een vijftal zogenoemde ‘fieldlabs’ gaan we de interprofessionele samenwerking onderzoeken. Thuismonitoring met behulp van technologie (zoals beweegmeters, video, en applicaties op het gebied van bewegen, voeding en leefstijl) vormt een belangrijk onderdeel van het programma.

Het programma is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Het betreft een publiek-private samenwerking waarin we samenwerken met private bedrijven om het programma in te richten. De looptijd van het programma is vier jaar waarvoor we een subsidie aanvragen bij Health~Holland: https://www.health-holland.com/funding-opportunities/tki-match 

Wat vragen we van je

Indien je partner wordt van het PAR-EL programma vragen we een tijdsinvestering van 40 uur per praktijk per jaar voor deelname aan een van de deelprojecten voor interprofessionele diagnostiek, monitoring, behandeling en evaluatie.

Wat bieden we je?

Deelnemende praktijken ontvangen een financiële vergoeding voor deelname aan het onderzoek en we bieden ondersteuning in de dataverzameling, continue kwaliteitsbevordering en scholing. Voor deelname aan het onderzoek ontvang je accreditatiepunten.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van Health~Holland hebben we voldoende praktijken nodig die bereid zijn om deel te nemen aan het PAR-EL programma. Op dit moment volstaat een email met bevestiging dat je bereid bent om vanuit jouw praktijk een tijdsinvestering van 40 uur per jaar gedurende een periode van 4 jaar bij te dragen aan het programma. Je kunt jouw deelname bevestigen door een email te sturen naar: parel-paramedici@radboudumc.nl.