Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackSneller inschakelen diëtist voorkomt onnodig medicijngebruik bij maagklachten

Sneller inschakelen diëtist voorkomt onnodig medicijngebruik bij maagklachten

Vrijdag 10 september 2021Afbeelding Sneller inschakelen diëtist voorkomt onnodig medicijngebruik bij maagklachten

Betere voorlichting en een snellere doorverwijzing bij maagklachten naar een diëtist leidt tot minder medicijngebruik, een forse besparing op de zorgkosten en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) naar aanleiding van het rapport Verbetersignalement Maagklachten van Zinnige Zorg in opdracht van het Zorginstituut Nederland (ZINL). Uit het gepubliceerde rapport van 26 augustus is gebleken dat zich jaarlijks 800.000 patiënten melden bij een huisarts met maagklachten.


Veel klachten zijn met goede leefstijl- en voedingsadviezen door een diëtist relatief snel en eenvoudig te verhelpen, maar in een fors aantal gevallen wordt direct een (zware) maagzuurremmer voorgeschreven. Inmiddels gebruiken in Nederland 2,8 mensen deze medicijnen, waarvan een deel chronisch of zonder indicatie, een kostenpost van bij € 20 miljoen. De NVD pleit voor betere voorlichting voor patiënten, maar ook voor het aanscherpen van medische richtlijnen voor huisartsen en specialisten en het (veel) sneller doorverwijzen van patiënten.

In het door ZINL uitgebrachte rapport is gekeken hoe de behandeling van patiënten met maagklachten beter en ‘zinniger’ kan. Een opvallend punt in het rapport is grote aantal mensen dat vrijwel direct medicijnen krijgt, zonder dat andere interventies zijn geprobeerd. Uit het onderzoek van ZINL blijkt dat 2,8 miljoen mensen maagzuurremmers slikken voor langere of kortere duur. Maagzuurremmers hebben een belangrijke functie voor kwaliteit van leven en om complicaties als gevolg van reflux tegen te gaan. Toch kan in de praktijk vaak minder zware medicatie volstaan. In het rapport noemt ZINL dat aanpassing van leefstijl een manier is om het aantal mensen dat maagzuurremmers slikt, sterk te verminderen. Leefstijl is de verzamelnaam voor de combinatie van voeding, beweging en gedrag, waarbij ook stress en slaappatroon een rol speelt. Voeding speelt hierbij echter vaak de hoofdrol.

Voedingsmaatwerk


Bij maagklachten staat het voedingspatroon echter centraal. Hoeveelheid, soort en tijdstip van inname van voeding zijn de factoren die hierbij een rol spelen en gaan verder dan de Richtlijn Gezonde Voeding. Ook het feit dat er onderliggende, soms nog niet gediagnosticeerde problematiek een rol speelt vraagt om maatwerk op het gebied van dagelijkse voeding, zo stelt de NVD. In de vele medische richtlijnen voor huisartsen en specialisten wordt verwezen naar de aandacht die voeding moet hebben en de rol die de diëtist hierbij speelt. “In de praktijk zien we dat patiënten waarbij voedingsproblematiek speelt en waarbij voedingsmaatwerk vereist is, lang niet altijd worden doorverwezen naar een diëtist. Huisartsen verwijzen onvoldoende snel door en voor apothekers is er geen positieve prikkel om patiënten te wijzen op het belang en de rol van een voedingsadvies op maat”, stelt Bianca Rootsaert, directeur van de NVD.

De NVD is blij met de extra aandacht voor voeding in de zorg, maar stelt ook dat er nog veel winst is te boeken voor de patiënt als zorgverleners zich hier beter van bewust zijn. Bianca Rootsaert: “De aandacht voor voeding in de zorg neemt de laatste jaren gelukkig toe, met name vanuit de aandacht voor een algemeen gezond voedingsadvies om overgewicht tegen te gaan en binnen de bredere leefstijlaanpak zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Bij mensen met een aandoening of substantieel overgewicht moeten we voorbij de algemene richtlijnen voor gezonde voeding denken Daarbij moeten we de focus verleggen. Niet de voedingsproducten staan centraal, maar je voedingstoestand. Van ‘wat mag ik wel of niet eten’ naar het bereiken van een optimale voedingstoestand’ binnen de individuele situatie waarbij ziekte, maar ook leeftijd, omgeving of algehele conditie een rol speelt.”

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is de beroepsvereniging van en voor diëtisten. De NVD behartigt dagelijks met veel trots en plezier de belangen en werkt daarbij intensief samen met andere (para)medische beroepsverenigingen, de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars.