Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackRobot voor ondersteuning dieetbehandeling ondervoede ouderen

Robot voor ondersteuning dieetbehandeling ondervoede ouderen

Donderdag 19 maart 2020Afbeelding Robot voor ondersteuning dieetbehandeling ondervoede ouderen

Vierdejaars studenten Anissa Ayhoun en Meike Peeters van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken de robot MyFoodCoach bij kwetsbare ouderen. Dit doen ze in samen met Marian de van der Schueren (lector Voeding en Gezondheid) en het bedrijf ConnectedCare.

Het aandeel ondervoede kwetsbare ouderen neemt de komende jaren toe. E-health toepassingen kunnen mogelijk worden ingezet om de consultvoering te ondersteunen.
Uit de e-health-monitor 2019 bleek dat het aanbod e-health groter is dan het gebruik.
Dit geldt zowel voor zorgverleners als zorggebruikers. Dit komt doordat e-health momenteel niet goed aansluit op de praktijk.

De MyFoodCoach robot kan bijdragen aan de dieetbehandeling van ondervoede kwetsbare ouderen. De studenten willen graag diëtisten interviewen om te achterhalen waaraan MyFoodCoach moet voldoen:

  • om bij te dragen aan het optimaliseren van de dieetbehandeling;
  • om de applicatie zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk.

Oproep

Begeleid je als diëtist ondervoede kwetsbare ouderen (70-81 jaar) in de thuissituatie?
Wil je deelnemen aan dit onderzoek?
Neem dan contact op met: Anissa Ayhoun of Meike Peeters.
De interviews worden telefonisch of per Skype gehouden.

Auteurs

Afbeelding voor prof. dr. Marian de van der Schueren

prof. dr. Marian de van der Schueren

prof. dr. Marian de van der Schueren is hoogleraar Diëtetiek aan de WUR en lector Voeding en Gezondheid aan de HAN.

Volledige biografie