Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackRegionaal symposium paramedici: een verslag
De toekomst hangt af van wat je nu doet

Regionaal symposium paramedici: een verslag

Dinsdag 6 februari 2024Afbeelding Regionaal symposium paramedici: een verslag

Op donderdag 25 januari vond het Regionaal symposium paramedici plaats met als thema: ‘De toekomst hangt af van wat je nu doet’. Het symposium werd georganiseerd door ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn). Dit is een ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Miranda Kienhuis was aanwezig namens de NVD. Verder was diëtist Miranda Doorduin betrokken als ambassadeur.

Voor het symposium waren paramedici, waaronder diëtisten, uitgenodigd en ook zorgverzekeraar DSW was aanwezig. De presentaties gingen o.a. over de inmiddels bekende zorgakkoorden IZA en GALA, maar ook over het RIGA (Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord). Wat betekenen deze akkoorden voor paramedici? Verder is er in deze regio een visie op de paramedie ontwikkeld.

Miranda Doorduin, diëtist en betrokken bij het symposium:

In onze regio is er naast de zorggroep voor de artsen ook veel ruimte voor en samenwerking met de paramedie. Er is binnen de zorggroep bijvoorbeeld van iedere discipline een ambassadeur. Zelf ben ik ambassadeur voor de diëtisten. We hebben met elkaar een regiovisie opgesteld waardoor onze paramedisch adviseur nu namens de paramedie in het RIGA heeft deelgenomen.

We hebben het idee dat we met de zorggroep al best ver zijn. Zeker omdat we met de paramedie een regionale visie hebben neergelegd waardoor er een afvaardiging aan tafel zit bij het RIGA. Paramedici kunnen meedoen in werkgroepen. Hiervoor zullen meer mensen nodig zijn, want het beleid moet verder worden uitgewerkt. Ik verwacht dus nog wel een vervolg op dit symposium. Samenwerken levert gelukkig veel werkplezier op en door de veranderingen in de zorg hebben we elkaar en de andere paramedische disciplines hard nodig. Probeer in kleine stapjes dingen te veranderen en heb vooral veel geduld.