Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackRechtbank wijst eis logopedisten voor kostendekkende tarieven af
NVD betreurt de uitspraak

Rechtbank wijst eis logopedisten voor kostendekkende tarieven af

Dinsdag 7 maart 2023Afbeelding Rechtbank wijst eis logopedisten voor kostendekkende tarieven af

In januari hebben zeven praktijken voor logopedie in een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag geëist dat zorgverzekeraars hun tarieven voor logopedie optrekken tot een kostendekkend niveau. De rechtbank heeft deze eis afgewezen. Als NVD betreuren we deze uitspraak en steunen we de logopedisten als onze collega’s.

De logopedisten betoogden dat uit de Bestuurlijke Afspraken blijkt dat zorgverzekeraars hun tarieven moeten verhogen. Ze gebruikten daarbij het zogenaamde Gupta-rapport Kostenonderzoek Paramedische Zorg om hun eis te onderbouwen.

Uitspraak rechtbank

De uitspraak volgde gisteren, 1 maart 2023, en is bepaald niet bemoedigend. De rechtbank wees de vordering van de logopedisten af en lichtte die uitspraak (samengevat) als volgt toe.

In de Bestuurlijke Afspraken staat dat zorgverzekeraars de uitkomsten van het Gupta-onderzoek ‘ter harte zullen nemen’. De logopedisten trekken daaruit de conclusie dat zorgverzekeraars dan dus de in het Gupta-onderzoek genoemde kostendekkende tarieven moeten gaan bieden. De rechtbank volgt de logopedisten niet in deze conclusie omdat ‘ter harte nemen’ volgens de rechter zoveel betekent als ‘omgaan met de uitkomsten van het kostenonderzoek en niet op het resultaat daarvan’. Verder concludeert de rechtbank dat in de Bestuurlijke Afspraken geen duidelijke afspraken omtrent tariefsverhogingen zijn gemaakt. Immers, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen hebben daarin afgesproken ‘dat over het uit te voeren kostenonderzoek en over de te nemen vervolgstappen, de uitkomsten van het kostprijsonderzoek moeten worden vertaald in scenario’s voor de betaalbaarheid van de zorg, waarbij gevolgen van eventuele tariefaanpassingen onderzocht worden en wordt gekeken naar de doelmatigheid van het volume van zorg’.

Met andere woorden: hoewel de rechtbank uitdrukkelijk stelt te begrijpen dat logopedisten kostendekkende tarieven willen, trekt zij de conclusie dat er in de aangeleverde stukken (Bestuurlijke Afspraken en Gupta-onderzoek) geen juridische onderbouwing te vinden is dat zorgverzekeraars dat verplicht zijn.

NVD betreurt de uitspraak

Het NVD betreurt deze uitspraak van de rechtbank, omdat de situatie waarin logopedisten zich bevinden duidelijke overeenkomsten vertoont met die van diëtisten en andere paramedici. Bij diëtisten is de situatie zelfs nog nijpender, omdat wij minder uren per patiënt hebben en daardoor relatief veel administratieve lasten. De NVD blijft bij de stelling dat zorgverzekeraars hun tarieven moeten bijstellen naar minimaal kostendekkend niveau.