Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackReactie Nederlandse Vereniging van Diëtisten op regeerakkoord

Reactie Nederlandse Vereniging van Diëtisten op regeerakkoord

Maandag 20 december 2021Afbeelding Reactie Nederlandse Vereniging van Diëtisten op regeerakkoord

Vorige week heeft de beoogde coalitie het Regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Als Nederlandse Vereniging van Diëtisten zien we veel aanknopingspunten voor het belangrijke werk van de diëtist in het regeerakkoord.

De beoogde coalitie zet met het nieuwe regeerakkoord in op verbeteringen in de gezondheidszorg, maar richt zich ook op preventiemaatregelen. De diëtist, die in verschillende domeinen werkzaam is, als paramedicus of als voedingskundige, kan hierbij het verschil maken.

Verheugd over thema’s

In het akkoord staan onderwerpen als preventie, het stimuleren van gezond leven en het regelen van zorg dichtbij de patiënt centraal.  Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dietisten: ‘Wij zijn verheugd met meer aandacht voor deze thema’s. Een betere voedselomgeving met aanbevelingen voor financiële impulsen zoals suikertax of verlaging van btw op groente juichen wij van harte toe. Bij programma’s als valpreventie, de eerste 1000 dagen en het meer betrekken van huisartsen bij zorg voor zwangere vrouwen ligt de inzet van de diëtist voor de hand.’

Passende zorg

Daarnaast richt het akkoord zich op passende zorg. Hierbij staat gezondheid en het functioneren van mensen en de kwaliteit van leven centraal. Zorg die samen met patiënt en professional tot stand komt en op de juiste plek geleverd wordt en waarvan een bewezen effectiviteit uitgaat. Dit sluit aan bij de werkwijze van de diëtist die een draaischijf is tussen alle zorglijnen en het sociaal domein en die stuurt op samen beslissen en zelfmanagement.

Subtitutie van zorg

Daarnaast pleiten we als NVD voor het goed op gang laten komen van substitutie van zorg. Diëtisten kunnen bij alle zorgbehandelingen ervoor zorgen dat zorg minder lang of minder zwaar ingezet hoeft te worden of zelfs kan worden voorkomen. Omdat diëtisten streven naar een optimale voedingsstatus maken ze bij alle aandoeningen het verschil.

Samenwerking met instituten

Samenwerking met de verschillende zorginstituten is belangrijk om de effectiviteit van de handelingen goed te borgen en om hier adequate financiering voor in te richten. De veranderopgave om dit goed te implementeren en het belang om dit structureel in te richten raakt de hele zorg. Binnen de nieuwe opzet van hoofdlijnakkoorden moet hier veel aandacht naar uitgaan. De NVD praat hier graag op de verschillende tafels over mee.

Lagen van preventie

Het is verder belangrijk om de komende jaren een duidelijk beleid te ontwikkelen over en invulling te geven aan de verschillende lagen van preventie, binnen en buiten ons zorgstelsel en daar roept de NVD ook toe op.  Bianca Rootsaert: “Wij zullen het kabinet vragen om een betere differentiatie van de GLI (de gecombineerde leefstijl interventie), waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende doelgroepen en ziektezwaarte. Gezonde voeding is altijd de basis, maar een gepersonaliseerde dieetbehandeling is onontbeerlijk op een bepaald niveau.”

Tot slot wil de NVD er graag op wijzen dat het verminderen van administratieve lasten weer speerpunt moet worden. Daarbij moet worden uitgegaan van de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals. Paramedici zijn met hun medische basiskennis uitstekend in staat om goede  en zelfstandige afwegingen te maken.