Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackOp weg naar kwaliteitsindicatoren voor patiënten met diabetes type 2
Startbijeenkomst op 29 maart

Op weg naar kwaliteitsindicatoren voor patiënten met diabetes type 2

Dinsdag 4 april 2023Afbeelding Op weg naar kwaliteitsindicatoren voor patiënten met diabetes type 2

De eerste stap is gezet naar het werken met kwaliteitsindicatoren voor patiënten met diabetes type 2. Tijdens de startbijeenkomst op 29 maart kwamen 17 enthousiaste diëtisten uit de eerste en tweede lijn bijeen. Zij gaan de komende drie maanden ervaring opdoen met het gebruik van indicatoren om de kwaliteit van diabeteszorg uiteindelijk te vergroten. Een belangrijke ontwikkeling op weg naar een hoger doel uit de visie op de diëtetiek in 2030: de kwaliteit en effectiviteit van de dieetbehandeling inzichtelijk en aantoonbaar maken.

In 2022 hebben we subsidie ontvangen van ZonMW om onderzoek te doen naar de kwaliteitsindicatoren bij diabetes type 2. In de eerste lijn is dieetbehandeling bij diabetes type 2 één van de meest voorkomende verwijsdiagnoses naar de diëtist. In de tweede lijn komen veelal diabetespatiënten terecht wanneer sprake is van langdurige ontregeling. De methodiek van het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren kan na afloop van dit project worden doorvertaald naar andere ziektebeelden. Dan kunnen we kwaliteitsindicatoren ook breder inzetten om de diëtist nog sterker te positioneren.

Vier kwaliteitsindicatoren

In het najaar van 2022 is door de NVD een visie op kwaliteitsindicatoren vastgesteld. Een groep van 15 diëtisten uit de eerste en tweede lijn, allen werkzaam met DMII-patiënten, heeft vervolgens tijdens een interactieve brainstormsessie een set met 22 potentiële kwaliteitsindicatoren opgesteld. Deze set met kwaliteitsindicatoren is door middel van twee online vragenrondes in februari 2023 geprioriteerd op relevantie en haalbaarheid.

De uitkomsten van deze vragenrondes zijn voorgelegd aan de werkgroep diabetes van het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO) en de werkgroep van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Ook hebben interviews met patiënten plaatsgevonden om te achterhalen wat voor hen belangrijk is om te meten en te bespreken met de diëtist. Deze activiteiten hebben geresulteerd in een set van kwaliteitsindicatoren waarmee we de testfase ingaan. Deze kwaliteitsindicatoren zijn het gewicht, de middelomtrek, de HbA1c en de PREM.

Middelomtrek

Bij de middelomtrek werd besproken wie die mag meten, de diëtist of de cliënt. De conclusie was dat ze dit allebei mogen doen, zolang de middelomtrek maar elke keer door dezelfde persoon gemeten wordt.

Bloedglucosewaarden

Abbott biedt een programma genaamd LibreView, waar je de HbA1c-waarden uit kunt ophalen. We hebben besproken of we dit als diëtisten willen gebruiken. Deze waarden uit LibreView kunnen worden geregistreerd als HbA1c-concentratie wanneer de patiënt LibreView meer dan 80 procent gebruikt. De HbA1c-concentratie kan dan over een periode van 60 dagen gemeten worden, om deze te kunnen vergelijken met de waarden uit het lab.

PREM

Er waren positieve ervaringen met de PREM door een diëtist die deze al uitvoerde, maar dit doen nog niet alle diëtisten. Tijdens de testfase gaan we onderzoeken hoe diëtisten de PREM normaal uitvoeren en hoe we de resultaten van de PREM constructief kunnen inzetten in de spreekkamer.

Testfase tot zomer 2023

In de testfase gaan de deelnemende diëtisten de haalbaarheid en bruikbaarheid van de geselecteerde kwaliteitsindicatoren onderzoeken in hun dagelijkse praktijk. De testfase loopt tot 28 juni 2023. Daarna gaan we de resultaten evalueren. Deze zomer zal er een definitieve set aan kwaliteitsindicatoren voor diabetes type 2 worden vastgesteld. We houden jullie op de hoogte!