Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackOnderzoek: Begeleidingsgesprekken tussen diëtisten en cliënten met (risico op) ondervoeding

Onderzoek: Begeleidingsgesprekken tussen diëtisten en cliënten met (risico op) ondervoeding

Donderdag 25 januari 2024Afbeelding Onderzoek: Begeleidingsgesprekken tussen diëtisten en cliënten met (risico op) ondervoeding

Ondanks inspanningen als tijdig screenen van ondervoeding blijkt uit landelijke prevalentiecijfers dat ondervoeding nog steeds veel voorkomt. Ondervoeding komt in verschillende zorgsettingen voor, variërend van 15% in het ziekenhuis, 15-20% in het verpleeghuis en 16% in de thuiszorg. Uit onderzoek blijkt dat begeleiding van diëtisten belangrijk is in de behandeling van ondervoede ouderen. Echter, weinig is bekend over hoe de begeleiding van de diëtist aan de cliënt met ondervoeding verloopt. Het promotieonderzoek van Alyanne Barkmeijer richt zich op het verkrijgen van inzicht in de dieetbegeleiding bij ondervoeding.

In een eerder stadium van haar promotietraject is gebleken dat hoewel diëtisten de huidige trends in de gespreksvoering volgen, dit weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Zo stellen diëtisten anamnesevragen volgens de nu geldende richtlijnen met als doel de brede leefwereld van de cliënt te omvatten (biopsychosociaal), maar in het gesprek leidt dit niet altijd direct tot een meer persoonlijke benadering. In haar huidige onderzoeksproject worden de gevonden inzichten naar de praktijk vertaald met behulp van een gesprekstraining. Het doel van dit onderzoek is om het bewustzijn bij de diëtist van eigen begeleidingsgesprekken te vergroten.

Gesprekstraining

Tijdens de gesprekstraining worden handvatten aangereikt om meer bewust te worden van eigen begeleidingsgesprekken en deze waar gewenst te optimaliseren. De gesprekstraining is gebaseerd op praktijkvoorbeelden uit het eerdere onderzoek, waarin video-opnames van gesprekken tussen eerstelijns diëtisten en cliënten geanalyseerd zijn. Ook kunnen tijdens de training eigen praktijkvoorbeelden ingebracht worden.

Doe mee!

Wat wordt van je gevraagd?

Om te evalueren of en hoe de gesprekstraining bijdraagt aan meer bewustwording van eigen begeleidingsgesprekken vragen we:

  • Deelname aan een interactieve gesprekstraining met speciaal getrainde trainingsacteurs op 12 april in Zwolle
  • Het invullen van een vragenlijst over bewustzijn van verschillende aspecten van begeleidingsgesprekken, zowel voorafgaand aan als na afloop van de training
  • Meedoen aan een groepsdiscussie om de training te evalueren, direct na afloop van de trainingsdag

Wat levert het op?

Praktische handvatten om de begeleiding aan cliënten met (risico op) ondervoeding te optimaliseren.

Wat krijg je ervoor terug?

Accreditatie voor het kwaliteitsregister wordt aangevraagd.

Achtergrondinformatie

Alyanne Barkmeijer (1988) is opgeleid als diëtist (Hanzehogeschool Groningen) en heeft werkervaring als diëtist in zowel de eerste- als tweedelijns setting. Ze heeft vervolgens de master Health & Society -Strategic Communication (Wageningen Universiteit) afgerond. In haar masterscriptie is de basis voor haar promotieonderzoek gelegd met een onderzoek naar diëtist-cliëntgesprekken tijdens de dieetbehandeling van overgewicht. Momenteel werkt Alyanne als promovenda bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing aan de Hanzehogeschool Groningen. Haar begeleiders zijn Prof. Dr. Hedwig Te Molder (Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. Dr. Harriët Jager-Wittenaar (Hanzehogeschool Groningen en Radboudumc), Dr. Joyce Lamerichs (Hogeschool Windesheim). Haar onderzoekswerk combineert Alyanne met een functie als docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek, tevens aan de Hanzehogeschool Groningen.

De gesprekstraining wordt gegeven door twee ervaren gesprekstraining professionals: Joyce Lamerichs (Hogeschool Windesheim) en Lotte van Burgsteden (VU Amsterdam). Zij zijn beide betrokken bij het Centrum voor Dialoog en Interactie, een gezamenlijk initiatief van VU Amsterdam en Hogeschool Windesheim. Joyce is tezamen met Hedwig te Molder een van de grondleggers van deze methode voor gesprekstraining, waarin bewustwording van eigen gesprekken gestimuleerd wordt. Joyce en Lotte bestuderen beide taal zoals deze zich daadwerkelijk voordoet in dagelijkse gesprekken en hebben veel ervaring in het trainen van professionals op het gebied van gespreksvoering.