Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackOndertekening Visie eerstelijnszorg 2030

Ondertekening Visie eerstelijnszorg 2030

Dinsdag 30 januari 2024Afbeelding Ondertekening Visie eerstelijnszorg 2030

De NVD tekende op vrijdag 26 januari samen met het ministerie van VWS, de andere samenwerkende organisaties binnen het Paramedisch Platform Nederland en 14 andere organisaties de Visie eerstelijnszorg in 2030. Deze visie vloeit rechtstreeks voort uit het IZA zorgakkoord en is ondersteunend aan de andere akkoorden WOZO en GALA.

Doel visie eerstelijnszorg

Het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 is om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor alle burgers die hierop zijn aangewezen. Om dat te bereiken moeten alle partijen die een rol hebben in de eerste lijn samenwerken. Een andere inrichting van de eerstelijnszorg is nodig, omdat de zorgvraag sterker toeneemt dan het zorgaanbod.

In de visie zijn zes doelen beschreven die samen de veranderagenda tot aan 2030 vormen. Daarnaast wordt beschreven hoe dat georganiseerd moet worden met contouren voor een aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau en is er een veranderagenda opgesteld.

Uitkomsten consultatie

In december vroegen we onze leden om via een vragenlijst input te leveren op deze visie. Bijna driekwart van jullie gaf aan al bekend te zijn met de visie en bijna 90% van onze leden reageerde positief op de doelstellingen en uitgangspunten. Tegelijkertijd hadden jullie een aantal kritische kanttekeningen en spraken jullie zorgen uit. Die gingen over:

  • De financiering van samenwerkingsverbanden. Voor paramedici ontbreekt deze nu nog.
  • De impulsen om zorgverplaatsing naar de diëtist te stimuleren. Dit zijn er te weinig.
  • De wildgroei aan netwerkvorming.
  • Gebrek aan geld voor MDO.
  • Te weinig garanties dat landelijke richtlijnen en kennisinstrumenten binnen de diëtetiek gerespecteerd worden.

Deze zorgen hebben we samen met de paramedische collegae ook duidelijk gemaakt aan VWS.

Hoe gaan we verder?

Bianca Rootsaert, directeur NVD en voorzitter Paramedisch Platform Nederland:

“We hebben een grote stap gezet en het is goed dat we de schouders er onder kunnen gaan zetten. Dat is nodig, want er komen grote uitdagingen op ons af en daar spelen we als diëtisten een belangrijke rol in.  Wel vinden we dat de visie te weinig uitstraalt dat we het echt ook samen moeten doen. Met de visie die er nu ligt kunnen we leven, maar in het implementatietraject dat nu volgt, moeten we het hebben over voldoende ondersteuning van paramedische professionals in de regio en hoe we kwaliteit duurzaam borgen. Juist om die samenwerking goed in te kunnen vullen. We gaan aan het werk!